ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟจัดมุ้งกันยุง 20,000 ชุดสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

© UNICEF/NYHQ2007-2065/Joseph Ganza

กรุงเทพฯ 27 ตุลาคม 2554 – องค์การยูนิเซฟได้จัดมุ้งกันยุงสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ จากยุง

มุ้งกันยุงทั้งหมดมีมูลค่า 2.9 ล้านบาท (ประมาณ 96,800 เหรียญสหรัฐ) โดยจะถูกแจกจ่ายไปยังผู้ประสบภัยในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ยูนิเซฟยังได้เตรียมงบประมาณเบื้องต้นไว้ประมาณ 9.3 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ เช่นสุขภาพ การคุ้มครองเด็ก น้ำดื่มและสุขอนามัย

ภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเลวร้ายที่สุดในรอบ 50 ปีครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า 2.1 ล้านคน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใน 29 จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครกำลังประสบกับภาวะน้ำท่วมอย่างรุนแรง จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 370 คน โดยเป็นเด็กถึง 61 คน

“มุ้งกันยุงเหล่านี้จะช่วยป้องกันเด็กๆและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งมักพบอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย” โทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว “ในพื้นที่บางแห่งยังพบโรคติดต่ออื่นๆที่มาจากยุงด้วย ภาวะน้ำท่วมอาจยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงอีก ดังนั้นการใช้มุ้งจะช่วยป้องกันโรคดังกล่าว”

ยูนิเซฟได้สนับสนุนเงินจำนวน 3.1 ล้านบาทเพื่อจัดตั้ง “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ในศูนย์พักพิงขนาดใหญ่สำหรับผู้ประสบภัย 20 แห่ง เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เด็กได้เล่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการบรรเทาความเครียดและฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็ก โดยยูนิเซฟจะร่วมดำเนินโครงการนี้กับองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) นอกจากนี้ โครงการนี้ยังสนับสนุนให้มีระบบการลงทะเบียนเด็กที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันการพลัดหลง และแจกจ่ายข้อมูลต่างๆ เช่น โปสเตอร์และแผ่นพับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กไว้ตามศูนย์อีกด้วย

นอกจากนี้ องค์การยูนิเซฟยังผลิตแผ่นพับ 20,000 ชุด เพื่อนำเสนอวิธีการง่ายๆ สำหรับครอบครัวในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของเด็กในสถานการณ์น้ำท่วมหรือในภาวะวิกฤตอื่นๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ เช่น การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก เช่น การจมน้ำ และในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัย เช่น การล้างมือ การดื่มน้ำสะอาดที่มาจากขวดหรือผ่านการต้มแล้ว เพื่อป้องกันอาการท้องร่วงและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางน้ำอื่นๆ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ

ขณะนี้ยูนิเซฟกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยให้เด็กๆสามารถเริ่มเรียนได้ทันทีเมื่อเปิดเทอม โดยยูนิเซฟสามารถจัดหา “โรงเรียนในกล่อง” (School-in-a-carton) ซึ่งบรรจุอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน เช่นกระดาน ฟลิบชาร์ต ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ซึ่งจะช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนในเต้นท์ชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมโรงเรียน นอกจากนี้ในช่วงหลังน้ำท่วม ยูนิเซฟจะสนับสนุนการอบรมสำหรับครู นักจิตวิทยาและอาสาสมัครเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและการฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ทั้งนี้ยูนิเซฟอาจมีการระดมทุนจากผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ในช่วงหลังน้ำท่วม

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

มาร์ค โธมัส mthomas@unicef.org, 081 172 9902

ณัฐฐา กีนะพันธ์ nkeenapan@unicef.org, 086 616 7555

 

 

 

 

วิธีการบริจาค

บริจาคออนไลน์

แบบฟอร์มการบริจาค ส่งกลับมาทางแฟกซ์ อีเมล์หรือไปรษณีย์


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children