ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

องค์การยูนิเซฟ และองค์การช่วยเหลือเด็ก เริ่มโครงการเพื่อคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

กรุงเทพฯ 21 ตุลาคม 2554 – องค์การยูนิเซฟ และองค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ได้เริ่มโครงการเพื่อสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองเด็กในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคกลางของประเทศไทย

ในขั้นต้น องค์การยูนิเซฟจะสนับสนุนทุนจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3 ล้านบาทสำหรับโครงการนี้ ซึ่งจะทำการอบรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์พักพิงกว่า 20 แห่งใน 10 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรง โดยยูนิเซฟจะร่วมดำเนินโครงการนี้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ

ภายใต้โครงการนี้ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน และอาสาสมัคร จะได้รับการอบรมเพื่อให้สามารถคุ้มครองเด็กที่อยู่ในศูนย์พักพิงได้มากขึ้น โดยการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็ก จัดให้มีระบบการลงทะเบียน และการป้องกันการพลัดหลง การถูกกระทำความรุนแรง และการแสวงประโยชน์ นอกจากนี้ ยูนิเซฟจะแจกจ่ายและติดสื่อข้อมูลต่างๆ เช่น โปสเตอร์และแผ่นพับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กไว้ตามศูนย์อีกด้วย

นอกจากนี้ โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟและองค์การ Save the Children ยังจัดตั้ง “พื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ในศูนย์พักพิง 10 แห่งที่มีเด็กจำนวนมาก เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เด็กได้เล่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จัดให้ ภายในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนี้จะเปิดโอกาสให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะ ประดิษฐ์ ร้องเพลง เต้น และร่วมทำกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยบรรเทาความเครียดที่เกิดจากต้องอพยพออกจากบ้านมานาน เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านนี้จะได้รับการอบรมให้สามารถระบุเด็กที่มีภาวะเครียดอย่างรุนแรงได้ เพื่อจะส่งต่อเด็กเหล่านั้นให้กับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้คำปรึกษาต่อไป

“พื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการสนับสนุนในระยะสั้นกับการฟื้นฟูระยะยาวแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบ” วิคทอเรีย วอต หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองเด็ก องค์การยูนิเซฟกล่าว “กิจกรรมที่จัดให้ภายในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็กนี้จะช่วยเหลือเด็กให้สามารถผ่านประสบการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและต้นสัปดาห์นี้ องค์การยูนิเซฟได้ลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิง 3 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในอีกสองสามวันที่จะถึงนี้ ทีมเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟอีก 4 ทีมจะเดินทางไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนัก เพื่อประเมินสถานการณ์เด็กที่อยู่ในศูนย์พักพิงและในบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

หลังจากการประเมินสถานการณ์ องค์การยูนิเซฟจะหารือกับรัฐบาลและหน่วยงานภาคีอื่นๆ ถึงมาตรการการสนับสนุนเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในด้านความเป็นอยู่และการให้ความคุ้มครองแก่พวกเขา

นอกจากนี้ องค์การยูนิเซฟยังผลิตแผ่นพับ 20,000 ชุด เพื่อนำเสนอวิธีการง่ายๆ ในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของเด็กในสถานการณ์น้ำท่วมหรือในภาวะวิกฤตอื่นๆ เช่น การล้างมือ การดื่มน้ำสะอาดที่มาจากขวดหรือผ่านการต้มแล้ว เพื่อป้องกันอาการท้องร่วงและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางน้ำอื่นๆ

จากอุทกภัยครั้งนี้ มีเด็กเสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 52 คน โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการจมน้ำ ในจำนวนนี้เป็นเด็กผู้ชายอายุระหว่าง 6-17 ปี จำนวน 36 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากหากเทียบกับเด็กหญิงในช่วงอายุเดียวกัน ซึ่งมีจำนวน 12 คน ซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิตของเด็กผู้ชายส่วนใหญ่เกิดจากการลงเล่นน้ำที่ลึกหรือเชี่ยว

 “การจมน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสาเหตุหนึ่งในเด็กอายุระหว่าง 2-17 ปีในประเทศไทยแม้ในสภาวะปกติ” โทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าว “ผู้ปกครองและเด็กต้องได้รับคำเตือนว่า ถึงแม้ว่าระดับของน้ำที่ท่วมอาจจะไม่ลึก แต่ก็อาจขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว หรืออาจมีอันตรายอื่นๆ ที่ทำให้เด็กไม่สามารถกลับเข้าฝั่งได้ ซึ่งสามารถส่งผลให้เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ในเวลาต่อมา”

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
มาร์ค โธมัส mthomas@unicef.org 081 172 9902
เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา hsricharatchanaya@unicef.org, 081 431 3323

 

 

 

 

วิธีการบริจาค

บริจาคออนไลน์

แบบฟอร์มการบริจาค ส่งกลับมาทางแฟกซ์ อีเมล์หรือไปรษณีย์


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children