ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟเรียกร้องการคุ้มครองเด็กในวิกฤตน้ำท่วม

© Bangkok Post/2011/Surapol

กรุงเทพฯ 17 ตุลาคม 2554 – องค์การยูนิเซฟเรียกร้องให้ครอบครัวและชุมชนตระหนักยิ่งขึ้นถึงวิธีการคุ้มครองและดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพของเด็กอย่างดีที่สุดในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อมีครอบครัวจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ได้รับผลกระทบหรือความเสี่ยงจากวิกฤตอุทกภัยทั่วประเทศในครั้งนี้

วิกฤตอุทกภัยที่กำลังส่งผลกระทบอย่างมากใน 61 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทำให้เด็กเป็นจำนวนมากอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อภัยคุกคามที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากการจมน้ำ การระบาดของโรคต่างๆ ตลอดจนการที่เด็กอาจต้องแยกจากครอบครัว คาดว่าขณะนี้มีเด็กกว่า 500,000 คนกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ และในปัจจุบันมีเด็กจำนวน 52 คนที่ได้เสียชีวิตลงแล้ว

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในเหตุการณ์อุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ ได้ถูกเน้นย้ำในหนังสือ “ความรู้เพื่อชีวิต” ซึ่งเป็นคู่มือสำหรับพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และชุมชน ที่นำเสนอข้อมูลที่จำเป็นและปฏิบัติได้ง่ายในการดูแลและพัฒนาเด็ก ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของ “ความรู้เพื่อชีวิต” ฉบับภาษาไทยได้ที่เว็บไซท์ http://www.factsforlifethai.info นอกจากนั้นท่านยังสามารถพิมพ์แผ่นพับที่ให้รายละเอียดของการดูแลเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้เองอีกด้วย

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวต่างๆ มีดังต่อไปนี้

• ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ กำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ อย่างปลอดภัย และดื่มน้ำที่บรรจุในขวดหรือน้ำต้มสุกเท่านั้น  การขาดน้ำดื่มที่สะอาดและการไม่ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะสามารถทำให้เกิดโรคท้องร่วงหรือโรคอื่นๆได้

• แม่ควรให้นมบุตรอย่างต่อเนื่อง การให้ทารกดื่มนมผสมเมื่อประสบอุทกภัยเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างมากเพราะน้ำไม่สะอาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงในทารกได้ หากจำเป็นต้องใช้นมผสม ต้องมีน้ำดื่มและภาชนะที่สะอาด และควรใช้แก้วแทนขวดนม ทั้งนี้ไม่ควรแจกนมผสมในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือภัยพิบัติอื่นๆ โดยมิได้ผ่านการประเมินสุขภาพอย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อน

• เด็กอาจมีความเครียดอย่างรุนแรงเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อเด็กจำเป็นต้องย้ายออกจากสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย เด็กๆ ต้องได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่เป็นพิเศษ และควรได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติให้มากที่สุด การจัด “พื้นที่ที่เป็นมิตรกับเด็ก” สามารถทำได้ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่างๆ โดยให้มีกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมเรียนรู้สำหรับเด็ก เพื่อช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ช่วยคุ้มครองเด็กยิ่งขึ้น

องค์การยูนิเซฟสนับสนุนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือในวิกฤตน้ำท่วม  นำเนื้อหาสาระของหนังสือ “ความรู้เพื่อชีวิต” ไปใช้อย่างกว้างขวางกับครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

“ประสบการณ์จากอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าข้อปฏิบัติตนอย่างง่ายๆ เช่นในหนังสือ “ความรู้เพื่อชีวิต” สามารถช่วยชีวิตและช่วยเหลือเด็กจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ให้ฟื้นกลับสู่สภาพปกติได้เร็วยิ่งขึ้น” โทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว

ยูนิเซฟกำลังผลิตแผ่นพับที่รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญของ “ความรู้เพื่อชีวิต” จำนวน 20,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่อยู่ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่างๆ

“ความรู้เพื่อชีวิต” เป็นหนังสือที่จัดทำโดยองค์การยูนิเซฟ หน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ อีก 6 หน่วยงานและธนาคารโลก และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 200 ภาษา เว็บไซท์ “ความรู้เพื่อชีวิต” ภาษาไทยได้เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

มาร์ค โธมัส mthomas@unicef.org 081 172 9902

นภัทร พิศาลบุตร nphisanbut@unicef.org 081 498 9333

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children