ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ผลกระทบน้ำท่วมที่มีต่อเด็ก

©Bangkok Post/2011/Chinawat

กรุงเทพ, 7 ตุลาคม 2554 – องค์การยูนิเซฟเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินอย่างมากและทำให้ครอบครัวนับพันต้องอพยพ

องค์การยูนิเซฟได้ติดตามผลกระทบของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ขณะนี้มี 28 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ หลายจังหวัดในภาคกลางได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มีการคาดการณ์ว่าฝนจะยังตกลงมาอีกใน 2-3 วันข้างหน้า ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำในบางจังหวัดสูงขึ้นและทำให้มีพื้นที่ที่ประสบภาวะน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

“เด็กเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมากที่สุดในสถานการณ์ภัยพิบัติ ภาวะน้ำท่วมในประเทศไทยขณะนี้อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเด็กได้”นายโทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว ”ทุกฝ่ายต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเด็กในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม“

มีเด็ก 40 คนรวมอยู่ในจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำ นอกจากนี้ยังมีเด็กอีกประมาณ 500,000 คนอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัย

รัฐบาลไทยได้ระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 2.6 ล้านคนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความช่วยเหลือ นอกจากนี้ กองทัพ สภากาชาดไทย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอื่นๆในพระอุปถัมภ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และสื่อต่างๆ ก็มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือ

ขณะนี้ รัฐบาลไทยยังไม่มีการร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟหรือองค์กรนานาชาติอื่นๆ อย่างไรก็ตามองค์การยูนิเซฟกำลังประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีอื่นๆเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

วิธีการบริจาค

บริจาคออนไลน์

แบบฟอร์มการบริจาค ส่งกลับมาทางแฟกซ์ อีเมล์หรือไปรษณีย์


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children