ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบลดลงอย่างมากในช่วง 20 ปี

กรุงนิวยอร์ก/เจนีวา 15 กันยายน 2554 – องค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกแถลงว่าจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบที่เสียชีวิตต่อปีลดต่ำลงจาก 12 ล้านคนในปี 2533 เหลือ 7.6 ล้านคนในปี 2553

ตัวเลขใหม่ล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับปี 2533 ในปัจจุบันเด็กมีชีวิตรอดเพิ่มขึ้น  12,000 คนต่อวัน

รายงานประจำปีด้านการเสียชีวิตของเด็กพบว่าในแถบทวีปแอฟริกาใต้ซาฮาร่า ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีตัวเลขเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบที่เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก อัตราการเสียชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

“ข่าวที่ชี้ว่าอัตราการตายของเด็กในทวีปแอฟริกาใต้ซาฮาร่าตกลงอย่างรวดเร็วเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นว่าเราสร้างความก้าวหน้าได้แม้แต่ในพื้นที่ที่ยากจนที่สุด แต่เราไม่อาจจะลืมข้อเท็จจริงที่โหดร้ายว่าเด็กประมาณ 21,000 คนยังคงเสียชีวิตในทุกวันเพราะสาเหตุที่สามารถป้องกันได้” นายแอนโทนี่ เลค ผู้อำนวยการบริหารขององค์การยูนิเซฟกล่าว “การเน้นการลงทุนเพื่อชุมชนที่ด้อยโอกาสที่สุดจะช่วยให้เราสามารถช่วยชีวิตเด็กได้มากขึ้นและเร็วขึ้นและสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจมากขึ้น”

ในระหว่างปี 2533-2553 อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบตกลงถึงหนึ่งในสาม จาก 88 รายต่อการเกิดทุก 1,000 ราย เหลือ 57 ราย

แต่ถึงกระนั้นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายประการที่สี่ของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (MDG4) ซึ่งกำหนดให้โลกลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบลงให้ได้สองในสามภายในปี 2558

“การลดลงของการตายของเด็กนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโอกาสการในเข้าถึงบริการทางสุขภาพที่สูงขึ้นของทารก ตลอดจนการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดในวัยเด็ก โภชนาการที่ดีขึ้น ความเข้าถึงวัคซีน และน้ำสะอาดและสุขอนามันที่ดี” ดร. มากาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าว “นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าการลงทุนในเด็กเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่า และเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องเร่งการลงทุนให้มากขึ้นกว่าเดิมในอนาคต”

ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายประการเกิดขึ้นในประเทศที่เด็กมีความเปราะบางที่สุด

ตัวอย่างหนึ่งคือประเทศไนเจอร์ซึ่งมีอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบในปี 2533 คือ 311 รายต่อการเกิด 1,000 ราย เพื่อแก้ไขปัญหาความห่างไกลและระยะทางที่ประชากรต้องเดินทางระหว่างบ้านและสถานีอนามัย ได้มีการระดมเจ้าที่อนามัยชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมให้จัดบริการในด้านต่างๆ ในสถานีอนามัยหลายพันแห่งทั่วประเทศ ในปี 2553 ไนเจอร์เป็นหนึ่งในห้าประเทศที่มีการลดลงของอัตราการตายเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีอย่างบริบูรณ์มากที่สุด เช่นเดียวกับมาลาวี ไลบีเรีย ติมอร์-เลสเต และเซียร่า ลีโอน

ดร. ชาน และนายเลคเห็นพ้องกันว่าปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญ คือความมุ่งมั่นของรัฐบาลและการดำเนินยุทธศาสตร์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่สำคัญ
รายงานนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเด็กแรกเกิดและทารกมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงที่สุด กว่าร้อยละ 40 ของการตายเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบเกิดขึ้นในเดือนแรกของชีวิต และกว่าร้อยละ 70 เกิดขึ้นในปีแรก

ความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้พอมีให้เห็นอยู่บ้าง-แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจน ภูมิภาคแอฟริกาใต้ซาฮาร่ายังคงเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการตายในเด็กสูงที่สุด จากการที่เด็กหนึ่งคนในแปดคนเสียชีวิตก่อนถึงอายุห้าขวบ – เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยในภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว (1 ต่อ 143 คน) ภูมิภาคเอเชียใต้มีอัตราดังกล่าวสูงเป็นอันดับที่สอง ด้วยอัตราเด็ก 1 ต่อ 15 คนเสียชีวิตก่อนอายุครบห้าปี

การตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบมีการกระจุกตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซาฮาร่าและเอเชียใต้ ในปี 2533 ร้อยละ 69 ของการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบทั้งหมดเกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งสองนี้ และในปี 2553 สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 82 ประมาณครึ่งหนึ่งของการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบในปี 2553 เกิดขึ้นในห้าประเทศเท่านั้นคือ อินเดีย ไนจีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ปากีสถานและจีน

ตัวเลขล่าสุดนี้ได้รับการเผยแพร่ในรายงานระดับและแนวโน้มของการเสียชีวิตเด็ก (Level & Trends in Child Mortality) ปี 2553 ที่ตีพิมพ์โดยคณะทำงานของหน่วยงานองค์การสหประชาชาติเพื่อประมาณการการตายของเด็ก (the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation)  ซึ่งนำโดยองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก และมีธนาคารโลกและแผนกประชากรขององค์การสหประชาชาติร่วมอยู่ด้วย

เกี่ยวกับ IGME

IGME ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตายของเด็ก การทำตัวเลขการประมาณให้สอดคล้องเป็นมาตรฐานภายในระบบองค์การสหประชาชาติ ปรับปรุงวิธีการประมาณเพื่อการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และเพื่อปรับปรุงศักยภาพของประเทศในการจัดทำตัวเลขการประมาณการตายของเด็กที่ทันการณ์และถูกต้อง คณะทำงานใน IGME ซึ่งนำโดยองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก มีธนาคารโลกและฝ่ายประชากรของแผนกกิจการเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาขาติเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบด้วย

รายงานการตายของเด็กในปี 2554 มีตัวเลขการประมาณล่าสุดทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตายของเด็ก สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.childmortality.org

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children