ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

สถานการณ์ในจะงอยแห่งแอฟริกาจะเลวร้ายลงอีกสำหรับเด็กหลายล้านคน

กรุงไนโรบี เคนยา 17 กรกฎาคม 2554 - ยูนิเซฟร้องขอให้ประชาคมโลกเพิ่มความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งในบริเวณจะงอยแห่งแอฟริกา เพื่อตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนของเด็กกว่าสองล้านคน ซึ่ง 500,000 คนกำลังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในอีกไม่นานนี้

เป็นที่คาดการณ์กันว่า สถานการณ์ด้านโภชนาการที่รุนแรงอยู่แล้วในเวลานี้จะเลวร้ายลงไปอีกเนื่องจากไม่มีความหวังว่าสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารจะกระเตื้องตัวขึ้นก่อนเดือนกรกฎาคม 2555

“สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในเวลานี้เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นมหาพายุ - ความขัดแย้งในโซมาเลีย ราคาเชื้อเพลิงและอาหารที่ถีบตัวสูง และภัยแล้งและการสูญเสียปริมาณน้ำฝน ต้องรอสี่ถึงห้าเดือนก่อนที่จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวพืชพันธ์ เราจึงมีงานที่หนักหนารออยู่ข้างหน้า” นายแอนโทนี่ เลค ผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟ กล่าวหลังจากจบภารกิจเยี่ยมพื้นที่ในเคนยา “ในชุมชนที่ยากจนที่สุดหลายแห่ง ประชากรนั้นยากจนหรืออ่อนแอจนไม่อาจที่จะเดินไปหาความช่วยเหลือได้”

ประชากรเกือบ 11 ล้านคนทั่วทั้งภูมิภาคกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง ในแต่ละวัน จะมีผู้หญิงและเด็กนับพันคนอพยพออกจากตอนกลางและตอนใต้ของโซมาเลีย อย่างไรก็ดี วิกฤติในครั้งนี้นั้นมีขอบข่ายความรุนแรงที่กว้างกว่าการอพยพของผู้ลี้ภัยเข้าสู่เคนยาและเอธิโอเปียมากนัก เพราะมันส่งผลกระทบต่อชาวนาและผู้เลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการยังชีพในทั้งสองประเทศนี้ซึ่งพึ่งพิงฝนเพื่อการอยู่รอดอีกด้วย

ในระหว่างภารกิจลงพื้นที่ในแถบแห้งแล้งของตูรกานาในแอฟริกาเหนือ นายเลคได้พบเห็นด้านที่เงียบสงัดของวิกฤติครั้งนี้ เขาได้พบคนเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งสัตว์ที่เลี้ยงต้องล้มตายลงเพราะผลจากภัยแล้งเป็นเวลาสิบปี อัตราภาวะทุพโภชนาการในบางพื้นที่ของตูรกานาพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 37

ในการประชุมที่หมู่บ้านคาปัวซึ่งเป็นจุดแจกจ่ายอาหาร คนเลี้ยงสัตว์นับร้อยซึ่งเคยพเนจรร่อนเร่ได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร้องขอให้ประชาคมโลกอย่าลืมพวกเขา ในขณะที่ในอดีตตาข่ายทางสังคมและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้ช่วยสานชีวิตให้กับชุมชนเหล่านี้ แต่การขาดสะบั้นของโซ่ส่งอาหารในขณะนี้ทำให้สำรองอาหารไม่แน่นอนและไม่เพียงพอ

นายเลคได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องเดินตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเที่ยงวันเพื่อเสาะหาน้ำในแอ่งน้ำที่แห้งเหือด เขาได้ยินเรื่องราวของเด็กที่ประทังชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงหนึ่งมื้อต่อวันถ้าหากวันนั้นโชคดีและบ่อยครั้งเป็นเพียงถั่วปาล์มเท่านั้น และเรื่องราวของแม่ที่ไม่มีน้ำนมเพียงพอให้ลูกที่เพิ่งเกิดใหม่ได้กิน

สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ในเขตกึ่งแห้งแล้งและเขตแห้งแล้งในเคนยา เอธิโอเปีย จิบูติ และโซมาเลียด้วยเช่นกัน

“นี่ไม่ใช่เรื่องของชีวิตมนุษย์ที่ถูกคุกคามเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่กำลังถูกคุกคามเลยทีเดียว” นายเลค กล่าว

ในโซมาเลีย เด็กและครอบครัวนับแสนคนกำลังเริ่มอพยพออกเพื่อหาความช่วยเหลือในค่ายพักพิงผู้พลัดถิ่นในประเทศ หรือข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

นายเลคให้คำสัญญาว่ายูนิเซฟจะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเน้นว่าหน่วยงานที่ทำงานเพื่อเด็กสากลจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับภาคีเพื่อขยายมาตรการความช่วยเหลือเร่งด่วนในภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เพียงพอมาเป็นเวลาหลายปี เขาได้เรียกร้องให้ชุมชนและผู้สนับสนุนทุนภาคเอกชนเร่งเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับยูนิเซฟ โครงการอาหารแห่งสหประชาชาติ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและภาคีอื่นๆ และมุ่งเน้นความพยายามไปในการแสวงหาหนทางเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่หยั่งรากลึกและสภาวะความเปราะบางในภูมิภาค

ตลอดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งครั้งนี้ในบริเวณจะงอยแห่งแอฟริกา ยูนิเซฟได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการผ่านโครงการให้อาหารเชิงบำบัด แจกจ่ายยารักษาโรคและวัคซีนคุ้มกันโรค สร้างโอกาสการเข้าถึงน้ำดื่มใช้ที่สะอาดผ่านการซ่อมแซมปั๊มน้ำ ขุดหลุมเจาะหาน้ำ บำบัดแหล่งน้ำด้วยคลอรีนและขนน้ำจากแหล่งน้ำเข้าในชุมชน สนับสนุนการศึกษาผ่านการจัดพื้นที่การเรียนรู้ชั่วคราวและการใช้ชุดการศึกษา school-in-a-Box  และขยายมาตรการคุ้มครองเพื่อประกันความปลอดภัยของเด็กจากการใช้ความรุนแรง การกระทำมิชอบและการแสวงประโยชน์ ยูนิเซฟร้องขอเงินสนับสนุน 31 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการขยายการปฏิบัติการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Shantha Bloemen, UNICEF Kenya,
Tel: +27 794955938
sbloemen@unicef.org

Michael Klaus, UNICEF Eastern and Southern Africa Regional Office, Nairobi, Kenya
Tel: + 254 716431880,
mklaus@unicef.org

 

 

 

 

 

ต้องการบริจาค


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children