ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เด็กทั่วโลกประสบภาวะยากลำบากและเสียชีวิต

ลอนดอน 9 พฤษภาคม 2554 – องค์กรการกุศลต่างๆรวมทั้งยูนิเซฟเสนอรายงานการศึกษาฉบับใหม่ล่าสุด 2 ฉบับซึ่งแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกถึงความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศกับการเพิ่มขึ้นของสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กเล็กเสียชีวิต

รายงานฉบับแรกเป็นรายงานสำหรับองค์กรเพื่อเด็กในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Children in a Changing Climate Coalition) รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของภัยพิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา

เด็กและภัยพิบัติ: การทำความเข้าใจผลกระทบและการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าภัยพิบัติอันเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และอยู่ในระดับไม่รุนแรง เช่น อุทกภัย พายุไซโคลนและความแห้งแล้งนั้น มีผลกระทบร้ายแรงเสมือนภัยพิบัติฉุกเฉินที่มีความสำคัญ และสามารถส่งผลเสียหายต่อการทำงานต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วภายหลังจากวิกฤตการณ์ต่อมนุษยชาติซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า

รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นที่ 8 ประเทศซึ่งมักประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง รายงานนี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการเพิ่มขึ้นของภัยพิบัติตามที่ได้มีการบันทึกกับโรคท้องร่วง ปัญหาเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ตลอดจนปัญหาการขาดโภชนาการในเด็ก ในประเทศส่วนใหญ่ การศึกษาของเด็กมักจะได้รับผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ ความเจ็บป่วยต่างๆก็ทำให้เด็กไม่สามารถไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้อีกด้วย

รายงานฉบับที่สองได้แก่ “ประโยชน์ที่เกิดจากวิธีการซึ่งให้เด็กเป็นศูนย์กลางและการปรับตัวในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง”(The Benefits of Child-Centred Approach to Climate Change Adaptation) รายงานนี้เตือนว่าเด็กที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติซึ่งเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ภัยพิบัติเหล่านี้เพิ่มสาเหตุการตายหลักของเด็กได้แก่ โรคมาลาเรีย โรคท้องร่วง ปัญหาการขาดแคลนอาหารและภาวะทุพโภชนาการ

“เห็นได้ชัดว่าปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ภัยพิบัติเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเด็ก” นายเดวิด บุล กรรมการบริหารของยูนิเซฟ สหราชอาณาจักรกล่าว “เด็กไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง แต่กลับต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตัวเด็กเองก็ไม่พร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบเหล่านี้ เรื่องนี้ไม่ถูกต้อง เราต้องดำเนินการเพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อเด็กจะไม่ต้องเสียชีวิตโดยไม่จำเป็น”

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children