ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

เด็กตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

กรุงเทพมหานคร 27 เมษายน 2554 – เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กจากยูนิเซฟสองคนได้เดินทางไปยังชายแดนไทย-กัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อดูศูนย์อพยพและตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง

ในชายแดนฝั่งประเทศไทย ชาวบ้านประมาณ 27,000 คนได้ถูกย้ายให้ไปอยู่ตามศูนย์อพยพซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 28 แห่ง ซึ่งหนึ่งในสี่ของผู้อพยพทั้งหมดนั้นเป็นเด็ก

ศูนย์อพยพส่วนใหญ่ถูกจัดตั้งขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนจึงไม่มีนักเรียนอยู่ตามโรงเรียน ศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ที่นิคมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีชาวบ้านราว 4,450 คนพำนักอยู่ (ในจำนวนนี้เป็นชาย 1,320 คน หญิง 2,125 คน เด็กหญิง 664 คน และเด็กชาย 842 คน) ในขณะที่ศูนย์อื่นๆนั้น มีชาวบ้านอาศัยอยู่ตั้งแต่ 200 ถึง 2,500 คน

ความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการต่อสู้บริเวณแนวชายแดนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในครั้งนั้น ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพประมาณหนึ่งอาทิตย์

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children