ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ของใช้ที่จำเป็นจากยูนิเซฟส่งถึงยังชายแดนตูนิเซีย – ลิเบียแล้ว

ราส เจดีร์ ตูนิเซีย 15 มีนาคม 2554 - ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นจากยูนิเซฟกว่า 47 ตันได้ส่งถึงเมืองเบนแกร์เดนใกล้กับชายแดนตูนิเซีย – ลิเบียแล้ว เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ การคุ้มครองเด็ก อาหาร น้ำ สุขอนามัยและความสะอาด

“มีครอบครัวอพยพหนีความรุนแรงข้ามชายแดนเพิ่มมากขึ้น ยูนิเซฟและพันธมิตรจึงได้เพิ่มความช่วยเหลือในการตอยสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัยเหล่านี้” ผู้แทนองค์การยูนิเซฟในตูนิเซีย มาเรีย ลุยซา ฟอร์นารากล่าว

ณ ขณะนี้ยูนิเซฟยังได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในลิเบียเมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่ได้รับการอนุญาติให้เข้าไปในลิเบียได้

ขณะนี้ สิ่งของที่ยูนิเซฟได้จัดส่งถึงตามพื้นที่ชายแดนได้แก่
• ฝารองนั่งสำหรับสุขภัณฑ์กว่า 300 ฝา ปัจจุบันได้นำไปติดตั้งเพื่อช่วยปรับปรุงสุขลักษณะในค่ายผู้ลี้ภัย
• ผ้าห่ม 10,000 ผืน
• อุปกรณ์ด้านสุขอนามัย 5,000 ชุด
• อุปกรณ์ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยกว่า 100 ชุด ซึ่งรวมถึงของเล่นเพื่อการเรียนรู้และชุดวาดภาพ

ทั้งนี้ ยูนิเซฟจะจัดให้มีการส่งสิ่งของที่จำเป็นเพิ่มเติมได้แก่ วัคซีน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ภาชนะบรรจุน้ำและอุปกรณ์ด้านสันทนาการต่าง ๆ

ปัจจุบันค่ายชูชาที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนตูนิเซีย – ลิเบียเป็นที่พักอาศัยของผู้ลี้ภัยกว่า 300 ครัวเรือน รวมถึงเด็กอีกกว่า 120 คนซึ่งส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ยูนิเซฟได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและพันธมิตรอื่น ๆ ในพื้นที่ในการรณรงค์แจกวัคซีนแก่เด็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แม้ว่าจำนวนผู้อพยพจากลิเบียจะยังมีไม่มากนัก แต่ยูนิเซฟก็ยังคงเป็นกังวลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ชายแดน และผลกระทบจากความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก ในการนี้ยูนิเซฟจึงขอเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและยินยอมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยชนเข้าสู่ประเทศลิเบียได้ตามที่เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้แถลงไว้ก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ยูนิเซฟยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กหลังจากมีรายงานว่ามีเด็กและวัยรุ่นมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อความรุนแรงด้วย

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children