ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเพิ่มเงินสนับสนุนยูนิเซฟเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพและการศึกษาเด็ก

นิวยอร์ค, 6 มีนาคม 2554 - รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเพิ่มเงินสนับสนุนหลักสำหรับการดำเนินงานของยูนิเซฟอีกเกือบสองเท่าภายหลังจากที่มีการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเมื่อไม่นานมานี้ การศึกษาดังกล่าวพบว่ายูนิเซฟมีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินการเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้

“มีองค์การต่าง ๆ เก้าองค์การที่ได้รับการประเมินว่ามีผลการดำเนินการดีมาก สามารถสร้างมูลค่าจากเงินภาษีของชาวอังกฤษ” นายแอนดรูว์ มิตเชล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร (Secretary of State for International Development) กล่าว

“การดำเนินงานของยูนิเซฟเพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี และสามารถเข้าถึงการศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวอังกฤษผู้เสียภาษีรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลสำเร็จนี้”

เงินสมทบประจำปีจากรัฐบาลอังกฤษเพิ่มขึ้นเกือบจะเป็นสองเท่าจาก 21 ล้านปอนด์ (หรือ 35.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีพ.ศ. 2553/2554 เป็น 40 ล้านปอนด์ (หรือ 65.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีพ.ศ. 2554/2555 เงินสมทบดังกล่าวเป็นเงินสนับสนุนหลัก ซึ่งถือเป็นเงินบริจาคที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยเงินบริจาคนี้ช่วยให้การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อปัญหามีความรวดเร็ว และการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

กระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรจัดให้มีการศึกษาทบทวนการให้ความช่วยเหลือพหุภาคีเพื่อประเมินว่าการจ่ายเงินสมทบของสหราชอาณาจักรเพื่อช่วยเหลือองค์การระหว่างประเทศสามารถให้ผลสูงสุดหรือไม่ การศึกษาทบทวนพบว่ายูนิเซฟมี “ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าประทับใจ” ในการช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็ก ปัญหาสุขภาพของผู้เป็นแม่ การศึกษา และเอชไอวี/เอดส์ โดยผลการดำเนินการทั้งหมดนี้ใกล้เคียงกับเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังตั้งข้อสังเกตว่ายูนิเซฟมีโครงการต่าง ๆ หลายโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในรัฐซึ่งมีความขัดแย้งและมีความเปราะบาง จากผลการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงมีแผนที่จะขยายขอบเขตงานในรัฐที่มีความเปราะบาง ซึ่งในจำนวนนี้ มี 15 รัฐที่อยู่ในกลุ่มรัฐที่มีความยากจนที่สุดในโลกซึ่งมีทั้งหมด 20 รัฐ

นายแอนโธนี เลค ผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟยินดีรับความช่วยเหลือของสหราชอาณาจักรในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ยากจนที่สุดและอยู่ในภาวะเสี่ยงมากที่สุดของโลก “ยูนิเซฟรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ชาวอังกฤษมีน้ำใจที่ดีงาม และเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นสร้างผลงานให้เกิดขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความเดือดร้อนมากที่สุดดีขึ้น”

ยูนิเซฟมีแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นที่เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงมากที่สุด ตลอดจนการดำเนินการอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กตลอดจนการปรับปรุงสุขภาพของผู้เป็นแม่ แนววิธีดังกล่าวนี้มีแนวโน้มที่จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตในแม่และเด็กได้ภายในปีพ.ศ. 2558 โดยในปีพ.ศ. 2552 การสนับสนุนจากยูนิเซฟช่วยให้เด็กมากกว่า 140 ล้านคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ในจำนวนนี้ 63 ล้านคนอยู่ในโครงการรณรงค์แบบบูรณาการซึ่งได้ให้ยาถ่ายพญาธิจำนวน 13.3 ล้านชุด

การสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถดำเนินการเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กและผู้เป็นแม่ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยผ่านการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่อาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ยากจนและห่างไกลมากที่สุด นอกจากนี้ ยูนิเซฟจะใช้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการดำเนินงานเพื่อให้เด็กสามารถเข้าเรียนได้มากขึ้น ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยฝึกอบรมบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเพื่อให้สิ่งที่เด็ก ๆ เรียนรู้มีความสอดคล้องกับชีวิตของเด็กมากยิ่งขึ้น

การศึกษาทบทวนการให้ความช่วยเหลือยังชี้ให้เห็นว่ายูนิเซฟมีศักยภาพที่จะพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยพัฒนาการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรณีฉุกเฉิน การดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟดำเนินงานอยู่ในประเทศ รวมทั้งเขตพื้นที่ต่าง ๆ มากกว่า 150 ประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เด็กสามารถมีชีวิตอยู่รอดและเจริญเติบโตตั้งแต่เด็กในวัยแรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยรุ่น นอกจากยูนิเซฟจะเป็นผู้ให้วัคซีนแก่ประเทศกำลังพัฒนารายใหญ่ที่สุดในแล้ว เรายังให้การสนับสนุนด้านสุขภาพและโภชนาการของเด็ก น้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย ตลอดจนสุขอนามัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน ยิ่งไปกว่านั้น ยูนิเซฟยังให้ความคุ้มครองเด็กเพื่อให้ปลอดภัยจากการถูกกระทำทารุณ การแสวงประโยชน์ และโรคเอดส์ ยูนิเซฟได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคทั้งที่เป็นรายบุคคล องค์กรทางธุรกิจ มูลนิธิ ตลอดจนรัฐบาล

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.unicef.org  

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children