ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟจัดทำสปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์ความยาว 1 นาที “เสียงที่คุณไม่ได้ยิน” นำเสนอปัญหาที่เด็กๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญ

© UNICEF Thailand/2010/Athit

กรุงเทพฯ 1 ตุลาคม 2553 - องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้จัดทำสปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์ความยาว 1 นาทีที่ชื่อว่า “เสียงที่คุณไม่ได้ยิน” นำเสนอปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องการถูกทอดทิ้ง ความยากจน การไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ การขาดโอกาสในการศึกษา การไร้สัญชาติ การถูกทำร้าย

สปอตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน  และกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยเริ่มตั้งแต่หน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลเด็กในครอบครัว รวมไปถึงบทบาทในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆ ที่ต้องประสบปัญหา ตลอดจนร่วมสนับสนุนการทำงานช่วยเหลือเด็กขององค์การยูนิเซฟประเทศไทย

คุณรู้ไหมว่าในประเทศไทย….

• ทุกๆ ปี มีเด็กประมาณ 40,000 คนที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิด นั่นหมายถึงการไม่มีตัวตนทางกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐ เช่น บริการสุขภาพและการศึกษา และอาจตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดและแสวงประโยชน์

• แต่ละปีมีเด็กเพียงร้อยละ 5 ของเด็กเกิดใหม่ทั้งหมด 800,000 คน เท่านั้นที่ได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวใน 6 เดือนแรกของชีวิต ถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในเอเชียและยังเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทั้งๆ ที่นมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับทารกในช่วง 6 เดือนแรก

• ยังมีเด็กวัยประถมกว่า 900,000 คนที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือเข้าเรียนช้ากว่าเกณฑ์

• ไอคิวเฉลี่ยของเด็กในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 88 (จากการสำรวจของโรงพยาบาลรมาธิบดีในพ.ศ. 2545) ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้ที่ 90-110 ทั้งนี้พบว่าการขาดสารไอโอดีนส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาของเด็ก การสำรวจของยูนิเซฟพบว่ามีครัวเรือนไทยเพียงร้อยละ 58 เท่านั้นที่บริโภคเกลือไอโอดีน ในขณะที่มีหญิงตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 70 ที่ไม่ได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอ

• ทุกๆ ปี มีเด็กนับพันถูกล่อลวงจากขบวนการค้ามนุษย์ ทั้งที่ถูกส่งมาขายในประเทศไทยและถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ โดยถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ ทำงานหนัก หรือเป็นขอทาน

• ในพ.ศ. 2551 มีผู้หญิงและเด็กเกือบ 27,000 คนเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศเนื่องจากถูกทำร้าย โดยส่วนใหญ่ถูกละเมิดทางเพศ

• ทุกๆ ปี มีเด็กประมาณ 6,500 คนที่เสี่ยงต่อการเกิดมาพร้อมเชื้อเอชไอวี ในขณะที่ปัจจุบันมีเด็กประมาณ 23,000 คนในประเทศไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางการถูกรังเกียจและการเลือกปฏิบัติ

สปอตนี้เป็นสปอตเงียบ โดยผู้ชมจะไม่ได้ยินแต่เสียงของเด็กๆ ที่กำลังบอกถึงความต้องการหรือกำลังร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อต้องการสื่อว่า ยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน แต่สังคมยังไม่ได้ให้ความสนใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับเด็กอย่างจริงจัง  

โปรดรับฟังเสียงของเด็กๆ….ร่วมกับยูนิเซฟ

ดูวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ณัฐฐา กีนะพันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายสารนิเทศ nkeenapan@unicef.org

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children