ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟ กรมพินิจฯ และทีวีไทยทุ่มงบทำหนังสั้นเกี่ยวกับชีวิตเด็กที่กระทำผิดเพื่อให้สังคมเข้าใจปัญหา

กรุงเทพฯ 23 มิถุนายน 2553 – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน องค์การยูนิเซฟ  และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ทีวีไทย จัดทำหนังสั้น 6 ตอนสะท้อนเรื่องราวชีวิตจริงของเด็กที่กระทำผิด เพื่อรณรงค์ให้สังคมเข้าใจถึงสาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ตลอดจนบทบาทของครอบครัวและชุมชนและภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมในการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว

ภาพยนตร์สั้นทั้ง 6 ตอนมีชื่อว่า “ก่อนสิบแปด” เป็นภาพยนต์โทรทัศน์จบในตอน ผลิตโดยบริษัทธรรมนวัตกรรม โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยในวันเสาร์  เวลา 18.30 – 19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ทั้ง 6 ตอนนำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของเด็กและเยาวชนที่เคยก่อคดีต่างๆ เช่น ฆ่า ปล้น โทรมหญิง ทำร้ายร่างกาย ซึ่งบางคนกำลังใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

นายธวัชชัย  ไทยเขียว  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนมีจำนวนและความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นปัญหาสังคมที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในปี 2552 พบว่ามีคดีที่กระทำผิดโดยเด็กและเยาวชนกว่า 44,000 คดี ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี  และมักกระทำผิดในข้อหาที่เกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย”

หนังทั้ง 6 ตอนจะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของของเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม การศึกษา การคบเพื่อน โดยทั้ง 6 ตอนจะนำเสนอชีวิตและปัญหาในแง่มุมที่แตกต่างกัน โดยหวังว่าผู้ชมจะเข้าใจสาเหตุที่ส่งผลให้เด็กกระทำผิด

ดร. ขัตติยา  รัตนดิลก ผู้ริเริ่มความคิดในการจัดทำหนังสั้นชุดนี้ กล่าวว่า “ก่อนสิบแปด” เป็นการสื่อถึงวัยเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่เปราะบางที่ต้องการความรัก ความเข้าใจ และการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม หากเด็กขาดการเลี้ยงดูและปลูกฝังสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องแล้ว เด็กอาจมีความเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดและถูกชักจูงไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย

นอกจากนี้ การแก้ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนยังคงได้รับความสนใจจากสังคมน้อยมาก เมื่อเทียบกับปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทำผิดของเด็กและเยาวชนมักมุ่งเน้นให้ประชาชนสนใจเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้นำเสนอถึงสาเหตุหรือที่มาของปัญหาของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ส่งผลให้ประชาชนขาดความเข้าใจสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนเกิดความรู้สึกทางลบต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

ดร.ขัตติยา ชี้ว่า “ทัศนคติทางลบเหล่านี้มักทำให้เด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วขาดโอกาส และกำลังใจในการที่จะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม และจำนวนไม่น้อยที่หันไปกระทำผิดซ้ำ เราหวังว่าภาพยนตร์ชุดนี้จะช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม โดยไม่ตัดสินเด็กและเยาวชนว่าเป็นผู้ร้ายแต่ฝ่ายเดียว แต่มองถึงบทบาทของตนเองในการช่วยป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เด็กกระทำผิด หรือกระทำผิดซ้ำ”

จุดเด่นของภาพยนตร์ชุดนี้คือการคัดเลือกเด็กหรือเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมารับบทเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและรณรงค์ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาการกระทำผิดของเด็ก นอกจากนี้ เพลงประกอบภาพยนตร์ได้แต่งโดยเด็กๆ ที่บ้านกาญจนภิเษก โดยได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับคัดเลือกจากเพลงที่ส่งประกวดทั้งหมด จากเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

รูปแบบเป็นภาพยนตร์สั้น 6 เรื่อง 6 ตอน 6 ผู้กำกับที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่ค้นคว้าหาข้อมูล และจับประเด็นที่น่าสนใจนำเสนอเป็นเรื่องราวชีวิตและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเยาวชนเป็นตัวอย่างที่เปิดประเด็นไปถึงเรื่องอื่นๆในชีวิต ติดตามชมได้ทางสถานี ไทยทีวี  วันเสาร์ เวลา 18.30 – 19.00 น. เริ่ม  3 กรกฎาคม-สิงหาคม ศกนี้

ผู้ชมทางบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ทำอย่างไรไม่ให้ลูกหลานเราก้าวพลาด" โดยส่งไปรษณีย์ที่  ตู้ ป.ณ.59 ปณฝ.เสนานิคม กรุงเทพฯ 10902  หรืออีเมล์  before18@thaipbs.or.th  


กำหนดการฉาย

วันที่ 10 ก.ค. เรื่อง ใต้เงาแห่งความฝัน กำกับโดยวัฒนชนม์ คงทน
วันที่ 17 ก.ค. เรื่องเพราะสูญเสีย จึงเสียศูนย์   กำกับโดยศิระ ขวัญแก้
วันที่ 24 ก.ค. เรื่องทางแยก  กำกับโดยเมษ ยิ้มสมบูรณ์   
วันที่ 31 ก.ค. เรื่องความว่างเปล่าของเวลา   กำกับโดยสราวุธ วิเชียรสาร
วันที่ 7  ส.ค. เรื่องวันแห่งการให้อภัย  กำกับโดยจักรภัทร พรหมสิงห์
วันที่ 14 ส.ค. เรื่องฟ้าหลังฝน  กำกับโดยพรรณพันธ์ ทรงขำ
และสารคดี พิเศษก่อนสิบแปดในวันที่ 3 ก.ค. และ 21 ส.ค. 53

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โทร 02 5397965, 086 9909909, 086 4902544

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children