น้ำใจไทยเพื่อเด็กในแอฟริกา

น้ำใจไทยเพื่อเด็กในแอฟริกา

โลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งยิ่งใหญ่ หากปราศจาคความช่วยเหลือจากท่าน เด็กกว่า 1.3 ล้านคนในทวีปแอฟริกาอาจต้องตายจากการขาดสารอาหาร

7 ปี

7 ปี

สงครามกลางเมือง
การปิดล้อมโจมตี
การทิ้งระเบิด
จำนวนผู้เสียชีวิต
ผู้อพยพ

ฉันเคยได้ยินคำเหล่านี้ในวิชาประวัติศาสตร์ เป็นแนวคิดเชิงนามธรรมที่ฉันไม่เคยใส่ใจมาก่อน แต่เมื่อเจ็ดปีที่แล้ว ตอนที่ฉันอายุสิบเอ็ดปี คำเหล่านี้กลับกลายมาเป็นชีวิตจริงของฉัน

การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการส่งเสริมสิทธิเด็ก

การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการส่งเสริมสิทธิเด็ก

ภาคธุรกิจอาจจะยังนึกไม่ออกว่า แล้วบริษัทจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อการเติบโตและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพของเด็กๆ ได้อย่างไร แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้ยังไงกันล่ะ? ผมอยากจะนำเสนอแนวทางที่เรียกว่า หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (The Children's Rights and Business Principles หรือ CRBP)

เอกสารเผยแพร่

UNICEF Organization Profile (ภาษาไทย)

UNICEF Organization Profile (ภาษาไทย)

unite for children
Search: