ห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ยูนิเซฟทำงานร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ในการริเริ่มโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการนี้มีการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ 3 คันวิ่งเข้าไปในป่าเขาเพื่อนำหนังสือไปสู่ โรงเรียน 33 แห่งซึ่งจัดขึ้นสำหรับสอนหนังสือเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการที่ยูนิเซฟให้การสนับสนุน

ออนไลน์อย่างเข้าใจ ปลอดภัยและสร้างสรรค์

Hormone

“ดาว” และ “ขนมปัง” จากฮอร์โมนเดอะซีรี่ส์ 3 พร้อมด้วย อ. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ร่วมสนทนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “ออนไลน์อย่างเข้าใจ ปลอดภัยและสร้างสรรค์”

unite for children
Search: