มุมมองเรื่องสิทธิเด็กในโลกยุคดิจิทัล

วิสัยทัศน์เพื่ออนาคต: มุมมองเรื่องสิทธิเด็กในโลกยุคดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนอะไรหลายๆ อย่างในชีวิตของผู้คน ซึ่งรวมถึงพวกเด็กๆ ด้วย ทว่า แม้เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้ความเป็นอยู่ของเด็กดีขึ้น แต่เราก็ต้องไม่มองข้ามถึงปัญหาและภัยต่างๆ ที่จะเข้ามาคุกคามสิทธิเด็กด้วยเช่นกัน มาติดตามมุมมองของ โพนี่ หม่า หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนอย่างเทนเซ็นต์ในบล็อกตอนนี้กัน

เยาวชนไทยอยากได้พื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคม

เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น

ชีวิตประจำวันของเยาวชนในยุคนี้ต้องพบเจอกับความวุ่นวายมากมาย จนทำให้พวกเขาไม่มีเวลาหยุดพักและคำนึงถึงชีวิตที่พวกเขาต้องการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สอบถามความคิดเห็นจากวัยรุ่นและเยาวชนไทยทั่วประเทศผ่านระบบโพลออนไลน์ของเครือข่ายยูรีพอร์ต ประเทศไทย (U-Report Thailand) เกี่ยวกับสังคมที่พวกเขาอยากเห็น โดยเฉพาะด้านการสร้างพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ และสื่ิอสร้างสรรค์

เอกสารเผยแพร่

UNICEF Organization Profile (ภาษาไทย)

UNICEF Organization Profile (ภาษาไทย)

ความท้าทายต่อบทบาทของพ่อแม่ในยุคดิจิทัล

ความท้าทายต่อบทบาทของพ่อแม่ในยุคดิจิทัล: มุมมองในระดับนานาชาติ

เด็กๆ ในทุกหนทุกแห่งเริ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โดยส่วนใหญ่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้พ่อแม่เริ่มรู้สึกถึงความท้าทายต่อความสามารถ, บทบาท และอำนาจความรับผิดชอบของพวกเขา เป็นที่ชัดเจนว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นช่วยให้พวกเด็กๆ ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลอันทรงค่าและความสัมพันธ์บางอย่างที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่มี แต่พ่อแม่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรล่ะ?

unite for children
Search: