แนะนำ Friend of UNICEF - คุณหนูดี วนิษา เรซ

คุณหนูดี วนิษา เรซ ในการแข่งขัน Secial Olympics

เราอาจรู้จักคุณหนูดี - วนิษา เรซ ในฐานะเจ้าของหนังสือขายดีระดับเบสท์เซลเลอร์เกี่ยวกับการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ แต่วันนี้ เราอยากให้คุณได้รู้จักกับเธอ ในอีกบทบาท ซึ่งก็คือ Friend of UNICEF ซึ่งในภารกิจแรกของเธอ คือ การร่วมเป็นอาสาสมัครของการแข่งขันกีฬา Special Olympics ซึ่งเป็นกีฬาสำหรับเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญาหรือพิการซ้ำซ้อนอันเป็นเรื่องที่เธอแทบไม่เคยสัมผัสหรือศึกษามาก่อน

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการทางสมองของเด็ก

มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกับการพัฒนาสมองของมนุษย์? ความฉลาดของมนุษย์นั้นถูกกำหนดมาแล้วในยีนส์โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือมนุษย์สามารถกำหนดให้สมองพัฒนาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้? นักประสาทวิทยาศาสตร์ นักชีววิทยา นักพันธุศาสตร์ นักจิตเวช นักโภชนาการ นักเคมี และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กเล็กได้ศึกษา และรวบรวมคำตอบเอาไว้แล้วในเอกสารล่าสุด “การเสริมสร้างสมองที่ดีกว่า”

 

unite for children
Search: