ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ ปี 2 (2566-2567)

เราให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นและประสบการณ์ที่หลากหลายจากทุกกลุ่มเยาวชน

เยาวชนหญิงและชายกำลังทำท่าทางต่างๆ เพื่อถ่ายรูปหมู่หน้าผลงานการนำเสนอที่พวกเขาทำในเวิร์กช้อป