สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟประจำปี 2566

มีนาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567

ภาพกราฟิกที่ประกอบไปด้วยข้อความและโลโก้ ข้อความเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Meet Our 2023 Young People Advisory Board Members! มีเส้นตรงแนวตั้งหลากสี ประกอบไปด้วยสีฟ้า เขียว แดง และส้ม อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของข้อความ มีโลโก้ของยูนิเซฟอยู่ตรงมุมบนด้านขวาของกราฟิก