มาเป็นสมาชิกยูรีพอร์ตกัน

เพราะเสียงของเยาวชนมีความหมาย

U-Reporters have the opportunity to exchange ideas and take part in making a difference through our activities.

ยูรีพอร์ตคืออะไร?

ด้วยความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เกิดโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชน ในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย (U-Report Thailand) ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 

ยูรีพอร์ต เป็นเครื่องมือสื่อสารออนไลน์บนแพลตฟอร์ม RapidPro ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ และสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊กแมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) เพื่อส่งโพลสำรวจภายใต้หัวข้อต่างๆ เก็บข้อมูลและความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชนไทย ปัจจุบัน ยูรีพอร์ตมีอยู่ใน 50 ประเทศ และมีสมาชิกยูรีพอร์ตมากกว่า 5.5 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทย มีสมาชิกกว่า 9,500 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 15 – 24 ปี และมีอัตราการตอบโพลเฉลี่ย ร้อยละ 30 

ผลโพลที่ได้จะถูกใช้เพื่อประกอบการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเป็นข้อมูลประกอบให้แก่ยูนิเซฟและพันธมิตรของยูนิเซฟ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอ็นจีโอ และเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่างๆ 

สมัครเป็นสมาชิกยูรีพอร์ตง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

กดไลค์เพจ U-Report Thailand เพื่อติดตามข่าวสาร

ขั้นตอนที่ 1

กดไลค์เพจ U-Report Thailand เพื่อติดตามข่าวสาร

พิมพ์คำว่า "U-Report Thailand" ในช่องค้นหาของ Facebook Messenger

ขั้นตอนที่ 2

พิมพ์คำว่า "U-Report Thailand" ในช่องค้นหาของ Facebook Messenger

คลิกคำว่า "เริ่มต้นใช้งาน" แล้วลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 3

คลิกคำว่า "เริ่มต้นใช้งาน" แล้วลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น

ตอบโพลยูรีพอร์ตเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ

ขั้นที่ 4

ตอบโพลยูรีพอร์ตเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ

คณะยุวกรรมการยูรีพอร์ต

อยากรู้จักยูรีพอร์ตมากกว่านี้?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยูรีพอร์ต ประเทศไทย และวิธีการสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

หรือ ส่งอีเมลหาเราที่: pnana@unicef.org

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าคุณสามารถทำอะไรเพื่อเด็กๆ ได้บ้าง