6 ประโยชน์ที่ได้จากการจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

A fresh coat of paint for your workplace

Jose Alba
ภาพการจับมือของคนสองคน คนนึงผิวคล้ำ อยู่ในแขนเสื้อสีขาว ส่วนอีกคนผิวขาว อยู่ในแขนเสื้อสีเทา
Pixabay/Tumisu
22 พฤศจิกายน 2019

ในอนาคตอันใกล้นี้ เยาวชนในประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเป็นทางการแล้ว อีกทั้งอัตราการว่างงานต่ำของประเทศที่ระดับ 1.5% นั้นสะท้อนถึงพื้นที่การแข่งขันซึ่งองค์กรต่างๆ จะต้องพยายามสร้างแรงจูงใจและว่าจ้างผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขณะเดียวกันองค์กรจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับกำลังแรงงาน ในโลกที่ตัวเลือกการจ้างงานมีมากพอนั้น องค์กรจะต้องคงความสำคัญของตัวเองในตลาดหรือภาคส่วนนั้นๆ ด้วยการกระตุ้นความคิดและมุมมองใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความต้องการของผู้คนในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ในอนาคตอันใกล้นี้ เยาวชนในประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในทางกลับกัน นายจ้างรับสมัครคนทำงานรุ่นใหม่น้อยลง หากอัตราการว่างงานยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่ 6% สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี และ 7% สำหรับผู้หญิงในกลุ่มแรงงานที่มีอายุเท่ากัน ซึ่งการยอมรับและค้นหาประโยชน์ที่คนรุ่นใหม่จะนำมาสู่ธุรกิจของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งคุณสามารถพิจารณาผลลัพธ์และประโยชน์ในการจ้างงานคนรุ่นใหม่ห้าข้อ ดังต่อไปนี้:

1 – พลังและมุมมองใหม่

พนักงานรุ่นใหม่จะนำมุมมองใหม่ๆ และวิธีการคิดที่แตกต่างไปจากเดิมมายังธุรกิจของคุณ คนทำงานรุ่นใหม่ส่วนใหญ่กระหายที่จะเรียนรู้  ตื่นเต้นกับการสร้างประสบการณ์และใช้ทักษะของตนในการทำงาน ซึ่งความกระตือรือร้นเป็นผลดีในการสร้างทีม การสร้างผลงานหรือผลิตภาพและเป็นขวัญกำลังใจในสถานประกอบการ  อีกทั้งคนทำงานรุ่นใหม่ยังช่วยให้คุณได้เปรียบหากคุณมีเป้าหมายการตลาดที่คนรุ่น 17-35 ปี หรือชาวมิลเลนเนียล (millennial market) เนื่องจากพวกเขาทราบดีว่าจะเข้าถึงหรือสื่อสารกับคนวัยเดียวกันอย่างไร

Co-working spaces หรือที่ทำงานชั่วคราวร่วมกับคนอื่นๆ มีประโยชน์กับฉันมาก ฉันจะทำงานในพื้นที่เหล่านี้แถวละแวกบ้านสัปดาห์ละครั้ง ที่นั่น ฉันได้ฟังความคิดใหม่ๆ มากมายจากผู้คน ซึ่งฉันมักจะนำความคิดเหล่านี้กลับมาที่ทำงานเสมอ

เบญ, ยูนิเซฟ ประเทศไทย
หญิงสาวใส่เสื้อยืดยูนิเซฟสีดำ กำลังยืนอยู่หน้าโลโก้ยูนิเซฟอันใหญ่สีฟ้า
UNICEF Thailand/2019/Kongdej Keesukpan

2 - การพัฒนาแรงงาน

คนรุ่นใหม่คุ้นเคยกับการเรียนรู้ ขณะที่พวกเขาเพิ่งจบการศึกษา คนรุ่นใหม่จะยังคงมีกรอบความคิดซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถซึมซับการฝึกอบรมได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากไม่มีประสบการณ์มากนัก คนรุ่นใหม่จึงเปรียบเหมือน ‘กระดาษที่ยังว่างเปล่า’ ซึ่งเป็นโอกาสขององค์กรในการพัฒนากำลังแรงงานคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการและวัฒนธรรมขององค์กร

3 – ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

บ่อยครั้งที่ค่าตอบแทนของคนทำงานรุ่นใหม่ต่ำกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งหมายความว่า องค์กรสามารถให้จัดสรรให้คนทำงานที่มากประสบการณ์ทำงานในระดับยุทธศาสตร์และมอบหมายงานในตำแหน่งพนักงานทั่วไปแก่คนรุ่นใหม่ นอกจากนั้น คนรุ่นใหม่ยังสามารถว่าจ้างในฐานะพนักงานฝึกหัดซึ่งทั้งผู้ว่าจ้างและคนรุ่นใหม่ต่างได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่

มือของคนหลายๆ คนกำลังจับมือกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าจะทำงานร่วมกันเป็นทีม
Pixabay

4 – ความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นกลุ่มแรก

ชาวมิลเลนเนียลต่างเติบโตมากับเทคโนโลยี ความคุ้นเคย ความสามารถในการใช้งานและความเข้าใจเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนรุ่นอื่นๆ ในกำลังแรงงาน ซึ่งการจ้างงานคนรุ่นใหม่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนและใช้งานซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้น

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คนรุ่นใหม่จะมีความพร้อมและสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉับพลันได้ดีกว่า

5 - ความสามารถในการปรับตัวและความคล่องตัว

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คนรุ่นใหม่จะมีความพร้อมและสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉับพลันได้ดีกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสถานประกอบการในปัจจุบันเนื่องจากทั้งกระบวนการ เทคโนโลยีและลำดับความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยพรมแดนทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในประเทศมีความไม่แน่นอน ความสามารถในการปรับตัวจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เปรียบในสภาพแวดล้อมการทำงานซึ่งมีอัตราเร่ง เปลี่ยนแปลงได้และมีความเร็วกว่าที่ผ่านมา

6. เพิ่มจำนวนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้รับการอบรมที่มีคุณค่าแสดงถึงการสนับสนุนสิทธิเด็กขององค์กรและยังสะท้อนถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ข้อมูลจาก Children’s Rights and Business Principles (CRBP)  พบว่า การมอบหมายงานที่มีคุณค่าแก่คนรุ่นใหม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงการปฏิบัติขององค์กรในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม #3 และยังย้ำเน้นถึงพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรของคุณอีกด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับบทความชุดนี้

บทความชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ “Dare to Dream: ปลุกพลังฝัน เปลี่ยนอนาคต” ของยูนิเซฟซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรับฟัง รวบรวมความเห็นและความเข้าใจเชิงลึกของคนรุ่นใหม่เพื่อทำความเข้าใจว่า ทักษะใดบ้างที่สำคัญกับชีวิตประจำวันของพวกเขา และแนวทางหรือกระบวนการสอนแบบไหนที่สามารถสร้างแรงจูงใจหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการพัฒนาทักษะเหล่านี้เพื่อหนทางสู่โอกาสการจ้างงาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก https://www.unicef.org/thailand/daretodream