เสริมสร้างผู้นำของวันพรุ่งนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟสู่การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและการขับเคลื่อนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ยูนิเซฟ
สมาชิก YPAB ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
UNICEF Thailand/2022/Wongsaranon
21 ตุลาคม 2022