เยาวชนข้ามชาติ พลังสำคัญที่ช่วยปกป้องชุมชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ด้วยพลังที่แข็งแกร่งของเยาวชนเหล่านี้ ชุมชนจะสามารถฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอน

UNICEF Thailand
นักเรียนชายและหญิงหลายคนในชุดนักเรียน กำลังนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19
UNICEF Thailand
07 ตุลาคม 2020

แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกลุ่มเยาวชน ทั้งทำให้การศึกษาหยุดชะงัก ทำให้ไม่สามารถทำงานพิเศษและงานประจำได้ และไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพได้ แต่เยาวชนเหล่านี้กลับไม่ยอมแพ้ กลุ่มผู้นำเยาวชนข้ามชาติในภาคเหนือของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และวิธีรับมือกับโรคโควิด-19 ให้กับชุมชนที่พวกเขาอยู่อาศัย 

กลุ่มผู้นำเยาวชนข้ามชาติเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจากโครงการ พัฒนาเยาวชนข้ามชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยรับการสนับสนุนจาก ยูนิเซฟ ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2561จนถึงเดือน ธันวาคม ปี 2562 ผู้นำเยาวชนข้ามชาติ 63 คนในอำเภอฝาง แบ่งเป็น หญิง 40 คนและชาย 23 คน ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และทักษะการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เหล่าเยาวชนยังได้รับความรู้เรื่องการบรรเทาเยียวยาจิตใจเบื้องต้นจากการอบรมที่ ยูนิเซฟ ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์เด็กจัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก ยูเอสเอด

กลุ่มคนกำลังยืนโชว์แผ่นพับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19
UNICEF Thailand

ผู้นำเยาวชนข้ามชาติได้จัดทำโปสเตอร์และวิดีโอความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ขึ้น ซึ่งถูกนำไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์  และในโรงเรียน ทั้ง 5 ตำบลในอำเภอฝาง เข้าถึงนักเรียนกว่า 1,388 คน ผู้นำเยาวชนยังได้ลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ จากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 200 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังได้ช่วยเยียวยาจิตใจและมอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย

“ผมเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพราะอยากได้ประสบการณ์ และได้ช่วยเหลือผู้อื่น” ราชพฤกษ์ โพธิ ผู้นำเยาวชนข้ามชาติอายุ 14 ปี จากตำบลแม่ข่ากล่าว “ผมเห็นคนในชุมชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เป็นแรงผลักดันให้ผมอยากจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีรับมือการแพร่ระบาด เพื่อให้ทุกคนสามารถปกป้องตนเองและคนที่พวกเขารักได้ สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ การลงพื้นที่ไปหาคนในชุมชนที่บ้าน เพราะทำให้ผมได้เห็นปัญหาจริง ๆ ที่คนในชุมชนของผมกำลังเผชิญอยู่”

ป้ายไวนิลกับข้อความ วิธีป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19
UNICEF Thailand

จากการมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 เหล่าผู้นำเยาวชนข้ามชาติเข้าถึงคนในชุมชนอำเภอฝางถึง 4,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งคนไทยในพื้นที่และคนข้ามชาติ โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมปี 2563 แม้การแพร่ระบาดทั่วโลกจะยังคงดำเนิต่อไป แต่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งของเยาวชนเหล่านี้ ชุมชนจะสามารถฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอน