เซฟโซนนี้มีไว้พักใจ

สร้างแรงใจพร้อมส่งเสริมสุขภาพใจเยาวชนด้วย ‘เซฟโซนเซฟใจ’

ดิลฉัตร ซุสสุโพวา และ มณฑลี ทรงพัฒนะโยธิน
เซฟโซนนี้มีไว้พักใจ
UNICEF Thailand/2022
09 ธันวาคม 2022