"สมุดเล่มนี้" ของอาสาฯ ที่ก้าวข้ามผ่านกำแพงโควิด-19

อาสาสมัคร I AM UNICEF ส่งต่อความประทับใจในการทำงานอาสา

โชติรส สุขสังวรวงศ์
เด็กนักเรียนกำลังเข้าแถวหน้ากระดาน ชูสมุดภาพระบายสีของยูนิเซฟ
UNICEF Thailand/2021/Rungsiri Nuchsuwan
21 มกราคม 2021

หากหน้าห้องเรียนของเด็ก ๆ เต็มไปด้วยสมุดภาพระบายสีที่น่าดึงดูดใจอยู่ทางซ้ายมือ และดินสอสีสดใสวางอยู่ครบครันทางขวามือ

คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ?

คุณรุ่งศิริ นุชสุวรรณ ผู้ทำงานใกล้ชิดกับนักเรียนประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ในการทำงานประจำ ได้มองเห็นความสำคัญของการให้ความรู้แก่เด็กๆ เรื่องการดูแลสุขอนามัยและป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดนี้ เธอจึงเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับ I AM UNICEF1 ในกิจกรรมส่งต่อสมุดกิจกรรมภาพระบายสี เพราะนอกจากสมุดภาพเล่มนี้จะประกอบไปด้วยสื่อที่มีรูปภาพดึงดูดใจเป็นมิตรต่อเด็กๆ เนื้อหาในสมุดยังเป็นความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 อันจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการให้ข้อมูลเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กๆ ไปด้วย

กลุ่มเด็กนักเรียนหญิงกำลังระบายสีบนสมุดภาพระบายสีที่ได้รับแจกจากยูนิเซฟ
UNICEF ThailandUNICEF Thailand/2021/Rungsiri Nuchsuwan

คุณรุ่งศิริได้จัดกิจกรรมแจกสมุดภาพระบายสีให้แก่โรงเรียน 25 โรง ในอำเภอโชคชัยและอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสระบุรี และได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้บริหารโรงเรียน คุณครู รวมทั้งนักเรียนต่างก็บอกเธอว่า “หนูอยากได้” และพากันวิ่งไปหยิบดินสอสีอย่างกระตือรือร้น เพราะนอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานแล้ว สมุดเล่มนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก ไม่ว่าจะเป็นคุณครู ผู้ปกครอง พี่น้อง หรือญาติ ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันในการจะพูดคุย เล่าเรื่อง ระบายสี ผ่านสมุดเล่มนี้ด้วยกัน ถือเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านสุขภาพ กาย ใจ อารมณ์ และสังคม คุณรุ่งศิริบอกว่า นี่เป็นกิจกรรมที่ “เด็กได้เรียนรู้ ผู้ใหญ่ได้ทบทวน” อย่างแท้จริง พร้อมทั้งกล่าวสรุปว่า

สมุดเล่มนี้ “พาอาสาสมัครเดินทางไปหาเด็กๆ ในโรงเรียนต่างๆ”
สมุดเล่มนี้ “พาอาสาสมัครไปพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน และคุณครู รวมถึงผู้ปกครอง”
สมุดเล่มนี้ “ทำให้อาสาสมัครได้ยินเสียงตอบรับโดยไม่มีการตอบปฏิเสธ”
สมุดเล่มนี้ “ทำให้เกิดเสียงแห่งความดีใจของคนที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กๆ”
สมุดเล่มนี้ “สร้างรอยยิ้มให้เด็ก”

เพราะสมุดเล่มนี้ “ช่วยเด็กๆ ให้ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดี และมีความสุข”

อาสาสมัครของยูนิเซฟ กำลังอธิบายเรื่องสมุดภาพระบายสีให้แก่เด็กนักเรียน
UNICEF Thailand/2021/Rungsiri Nuchsuwan

แน่นอนว่า สมุดเล่มนี้ทำให้เด็กๆ มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้เลย อันเป็น สะพานสำคัญที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และเด็กๆ หรือก็คือ อาสาสมัครที่มีใจรักในการมอบความรู้และตั้งใจทำเพื่อเด็กๆ เช่นคุณรุ่งศิริ จนทำให้ “สมุดโควิด-19 เล่มนี้”2 ได้สร้างประโยชน์และมอบคุณค่าได้อย่างเต็มที่ให้แก่เด็กๆทุกคนนั่นเอง


  1. I Am UNICEF หรือ 'ฉันคือยูนิเซฟ' เป็นโครงการงานอาสาสมัครจากยูนิเซฟ ประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2561 มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กและเยาวชนและเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนในประเทศไทยไปด้วยกันกับคุณ  
  2. สมุดโควิด-19 สร้างขึ้นโดยเหล่าอาสาสมัคร “ฉันคือยูนิเซฟ” ที่มุ่งให้เด็ก ๆ ได้รับความเพลิดเพลินและเรียนรู้เรื่องการรักษาสุขภาพ เพื่อปลอดภัยจากเชื้อโรคทั้งหลาย ทั้งยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของผู้คน ที่จะเอาชนะก้าวผ่านอุปสรรคในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และเอื้อมมือไปถึงเด็ก ๆ ทั่วประเทศได้