ศิลปะการเล่าเรื่องบนโลกดิจิทัลสำหรับเด็ก

เรียนเล่าเรื่องออนไลน์อย่างมีพลังและสร้างสรรค์

มณฑลี ทรงพัฒนะโยธิน
Digital storytelling workshop 2021
UNICEF Thailand
10 กันยายน 2021

การเล่าเรื่องราว (storytelling) ในชีวิตของเราหรือเรื่องที่สนใจให้ผู้อื่นฟังหรือรับทราบถือเป็นธรรมชาติปกติของมนุษย์ ที่ผ่านมาในอดีต มนุษย์ได้เล่าเรื่องผ่านภาพเขียนผนังถ้ำ ซึ่งเป็นศิลปะชนิดแรก ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือส่งต่อเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการบอกปากต่อปาก นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเข้าถึงง่ายและมีความรวดเร็วมากขึ้น  ซึ่งก็ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของคนรุ่นใหม่ในการติดตามข้อมูลหรือแชร์เรื่องราวที่สนใจ การมีทักษะจำเป็นในการเล่าเรื่องและสื่อสารออนไลน์ ทั้งด้วยภาพ วิดีโอ หรือพอดแคสต์ จะทำให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ทุกคนมีอำนาจพิเศษอยู่ในมือ

ช่วงการจัดอบรมออนไลน์แคมเปญ Beyond Books นำเสนอเคล็ดลับการวางแผนก่อนแคมเปญ การดำเนินการ และการวิเคราะห์หลังแคมเปญ
UNICEF Thailand
ช่วงการจัดอบรมออนไลน์แคมเปญ Beyond Books นำเสนอเคล็ดลับการวางแผนก่อนแคมเปญ การดำเนินการ และการวิเคราะห์หลังแคมเปญ

ยูนิเซฟ และ Beyond Books เล็งเห็นถึงความจำเป็นของทักษะสำคัญนี้ จึงร่วมกันจัด Digital Storytelling Workshop (การอบรมเชิงปฏิบัติการเล่าเรื่องออนไลน์) เพื่อส่งเสริมทักษะให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องและนำเสนอเนื้อหาออนไลน์ให้น่าสนใจ ผ่านการสร้างความสมดุลระหว่างองค์ประกอบด้านเนื้อหา (content) และรูปภาพ (visual) รวมทั้งสร้างองค์ประกอบเหล่านั้นให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์ม เวิร์กชอปครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 65 คนจากคณะกรรมการเยาวชนยูนิเซฟ โครงการผู้นำอาสาสมัคร และยูนิเซฟคลับ เครือข่ายผู้นำเยาวชนภายใต้โครงการยูนิเซฟประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นนักรณรงค์ด้านสิทธิเด็กที่เข้มแข็งผ่านการเล่าเรื่องราวอย่างมีศิลปะบนโลกออนไลน์

ช่วงถาม-ตอบกับเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ พูดคุยถึงประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบนำทีมด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
UNICEF Thailand
ช่วงถาม-ตอบกับเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ พูดคุยถึงประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบนำทีมด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

ในเวิร์กชอปครั้งนี้ ผู้แทนเยาวชนได้เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องที่หลากหลาย คุณธรรมในการนำเสนอข้อมูล และความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและภัยออนไลน์ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เรื่องการทำแคมเปญออนไลน์ และเป็นผู้นำในการวางแผนกิจกรรม ทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ได้รับแรงสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมจากคนในชุมชน ในโอกาสนี้ น้องๆ ยังได้พบกับผู้นำตัวจริงจากยูนิเซฟ -- คุณนิภัทรา วิลเคส เจ้าหน้าที่การสื่อสารโครงการอาสาสมัคร ผู้ที่มาร่วมแบ่งปันเคล็ดลับในการเอาชนะความท้าทายของแต่ละวัน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้

น้อง Sevil Sena Kesgin สมาชิก Stamford UNICEF Club เล่าว่าการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อเธอทั้งในด้านวิชาการและทักษะจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง COVID-19 ที่กิจกรรมในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นกิจกรรมออนไลน์แทน
“เพราะตอนนี้หนูเรียนภาควิชาวารสารสนเทศอยู่ หนูสามารถเอาเทคนิคและกรอบความคิดที่ได้จากเวิร์กชอปนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโครงการและแคมเปญที่ทำอยู่ และเอกสารที่ได้จากการฝึกอบรมก็จะเอากลับมาทบทวนดูได้ตลอดเวลาที่วางแผนกิจกรรม” น้อง Sevil กล่าว

พันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์ สร้างโพสต์บนหน้าไอจี Patriny แบ่งปันเคล็ดลับประจำวันที่เด็กๆ สามารถทำได้เพื่อดูแลสุขภาพจิตตัวเอง
@patrinypsy จากอินสตาแกรม
พันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์ สร้างโพสต์บนหน้าไอจี Patriny แบ่งปันเคล็ดลับประจำวันที่เด็กๆ สามารถทำได้เพื่อดูแลสุขภาพจิตตัวเอง

หลังจากการอบรม เด็กๆ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้ลองทำการบ้านสร้างคอนเทนท์ในเพจที่ตนเองดูแลหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยใช้ทักษะและเอกสารที่ได้รับจากการฝึกอบรมภายใต้หัวข้อเรื่องความสําคัญของสุขภาพจิต โดยมีน้องพันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์ ตัวแทนเยาวชนจากคณะกรรมการเยาวชนยูนิเซฟ และผู้ก่อตั้งบล็อกเพจให้ข้อมูลสุขภาพจิตแก่เด็กและเยาวชน ลองออกแบบอินโฟกราฟิกแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลตนเองให้เพื่อน ๆ และผู้ติดตามเพจเนื่องในวันดูแลตัวเองสากล (International Self Care Day)

"พารู้สึกสนุกกับงานอบรมครั้งนี้ค่ะ โดยเฉพาะช่วงสอนการทำคอนเทนท์ ทำให้มีแรงบันดาลใจในการทำคอนเทนท์เรื่องสุขภาพจิตมากขึ้น ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำสามารถต่อยอดไปได้อีกหลาย ๆ อย่าง และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมได้" น้องพากล่าว 
ในหลายปีที่ผ่านมา น้องๆ เยาวชนได้สร้างแคมเปญและกิจกรรมพัฒนาชุมชนขึ้นหลากหลาย การอบรมครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวแรกของน้อง ๆ กลุ่มนี้ในเส้นทางการเล่าเรื่องออนไลน์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ทั้งนี้ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของยูนิเซฟ เราจึงส่งพลังต่อให้เยาวชนด้วยการพัฒนาศักยภาพ และสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาโดยตรง

เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน หากเราร่วมมือกันจะสามารถสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้แก่เด็กทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลกได้ คุณเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางนี้กับยูนิเซฟได้โดยการเป็นอาสาสมัครกับโครงการฉันคือยูนิเซฟ (I Am UNICEF) หรือเริ่มตั้งชมรมยูนิเซฟในโรงเรียน!

ทุกคนมีเรื่องราวที่อยากเล่า แล้วคุณล่ะ?


ติดตามข่าวสารจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ไม่พลาดทุกการอัปเดต สมัครรับข่าวสารทางอีเมลกับเรา

สมัครเลย