ศาสตร์แห่งการเล่น

ไม่ใช่เพียงแค่ความสนุก แต่การเล่นเป็นรากฐานสำคัญของพัฒนาการเด็ก

องค์การยูนิเซฟ
เด็กหญิงตัวน้อยนั่งอยู่กับแม่ของเธอ ทั้งสองคนมองหน้ากันด้วยรอยยิ้ม เด็กหญิงถือไม้ตีระนาดและมีระนาดของเล่นหลากสีอยู่บนโต๊ะสีส้ม
UNICEF/UNI220316/Pancic
03 มิถุนายน 2024