ว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ และการรณรงค์ขับเคลื่อน

เชื่อมโยงโลกทั้งสองเข้าด้วยกัน เพื่อปกป้องสิทธิของเด็ก ๆ

วรวรรณตรา น่วมอินทร์ สมาชิก YPAT
แอ๋มยืนอยู่ที่ป้ายที่ทำการยูนิเซฟ ประเทศไทย
2023/Rodboontharm
06 มิถุนายน 2023