ลองเป็นทูต 1 วัน ณ สำนักงานยูนิเซฟประเทศไทย

ยูนิเซฟประเทศไทยต้อนรับคุณสิริโสภา เอกรัตนวงศ์ เข้าสู่ยูนิเซฟในวันสตรีสากล

มณฑลี ทรงพัฒนะโยธิน
ผู้อำนวยการยูนิเซฟประเทศไทย คยองซัน คิม ต้อนรับน้องปิ้งเข้าสู่สำนักงานยูนิเซฟ
UNICEF Thailand/2022/Monthalee Songphatanayothin
07 เมษายน 2022

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล คุณสิริโสภา (ปิ๊ง) เอกรัตนวงศ์ ได้รับคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 130 คนในกิจกรรม “Ambassador for a Day” ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถลองเป็นฑูตหนึ่งวันกับคณะฑูตหญิงหรือผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ผู้สมัครได้รับการคัดผ่านการส่งวิดีโอความยาว 2 นาทีเข้าประกวด เพื่อแชร์มุมมองและประสบการณ์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่สภาวะโลกร้อน การผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและความยั่งยืนในสังคม

“คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความท้าทายและความเสี่ยงจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของเด็กและเยาวชนทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงพลังของคนหนุ่มสาวในการผลักดันให้ผู้มีอำนาจแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เด็กและเยาวชนมีบทบาทที่สำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศและเป็นผู้ขับเคลื่อนทางสังคม นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของผู้หญิงก็เป็นประเด็นสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม ไม่ว่าจะผ่านนวัตกรรม การศึกษา หรือการใช้ทักษะของพวกเขาเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ถึงเวลาแล้วที่สังคมของเราควรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เด็กและเยาวชนทุกคนต้องสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าของพวกเขา” คยองซัน คิม ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทยกล่าว “ไม่มีใครที่อาวุโสเกินไปที่จะเรียนรู้หรือเด็กเกินไปที่จะมีส่วนร่วม และนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้เราจึงได้ต้อนรับปิ๊งสู่ยูนิเซฟเพื่อเรียนรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเด็กทุกคนในประเทศไทย”

เอกอัครราชทูตหญิงและผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติหญิงต้อนรับเด็กและเยาวชน
UNICEF Thailand/2022/Monthalee Songphatanayothin
เอกอัครราชทูตหญิงและผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติหญิงต้อนรับเด็กและเยาวชน 30 คนผู้ชนะการประกวด Ambassador for a Day ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตแคนาดาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม

ในวันที่ 7 มีนาคม เอกอัครราชทูตหญิงและผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติหญิงพบปะน้องปิ๊งและผู้ชนะการประกวด Ambassador for a Day อีก 29 คน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตแคนาดา งานต้อนรับจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำหญิงได้พบปะกับเยาวชนก่อนการเรียนรู้งานจริงในวันสตรีสากล

เช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวในรุ่นของเธอที่ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ปิ๊งมีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทุก ๆ ปี ปิ๊งเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นั้นส่งผลกระทบต่อทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็ก ปิ๊งได้จัดทำเพจ Instagram และเว็บไซต์ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหานี้และสิ่งที่เพื่อน ๆ และคนในชุมชนสามารถทำได้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดังที่กล่าวไว้ในวิดีโอการสมัครของเธอ

“ในวันสตรีสากลนี้ ฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราทุกคนมีสิทธิที่จะคัดค้านต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และผู้หญิงเราทุกคนมีความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ โอกาสที่จะได้เรียนรู้งานกับผู้แทนองค์การยูนิเซฟในวันนี้ ฉันอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ผู้นำทุกคนควรมี และวีธีการจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในชุมชนของฉัน” ปิ๊งกล่าว

ธีมวันสตรีสากลของปี 2022  คือ "ความเท่าเทียมกันในวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน" (Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow) ได้เน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็กทั่วโลกเพื่อร่วมเป็นผู้นำในการวางแผน การบรรเทาผลกระทบ และร่วมสร้างแนวทางแก้ไขสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ในงานเฉลิมฉลองวันสตรีสากลแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปิ๊งได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลกกำลังทำงานเรื่องสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ และได้พบกับนักเคลื่อนไหวเด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ ที่ทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเทศไทย

ปิ๊งพบกับ ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษายูนิเซฟ
UNICEF Thailand/2022/Monthalee Songphatanayothin
ปิ๊ง (ขวา) พบกับ ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา (ซ้าย) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาของยูนิเซฟและร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับความท้าทายในภาคการศึกษาในปัจจุบัน

ปิ๊งได้เยี่ยมชมพื้นที่ทำงาน และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของยูนิเซฟประเทศไทย ร่วมถึงภารกิจและโครงการต่าง ๆ ของยูนิเซฟเพื่อส่งเสริมสิทธิและการพัฒนาเด็กในด้านการศึกษา สุขภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการคุ้มครองเด็ก

นอกจากนี้ ปิ๊งได้เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการยูนิเซฟประเทศไทย คยองซัน คิม เพื่อเรียนรู้การดำเนินการของยูนิเซฟด้านสภาพภูมิอากาศ และได้แลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทของประเทศไทย และการทำงานของยูนิเซฟเพื่อผลักดันภารกิจในด้านนี้  หลังจากนั้นปิ๊งได้เข้าร่วมพูดคุยกับทีมงานยูนิเซฟ ซึ่งเธอได้มีโอกาสถามคำถามเชิงลึกและพบกับเจ้าหน้าที่ในโครงการต่าง ๆ ในด้านที่เธอสนใจ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น

ปิ๊งพูดคุยกับผู้อำนวยการยูนิเซฟ คยองซัน คิม
UNICEF Thailand/2022/Monthalee Songphatanayothin
ปิ๊งพูดคุยกับผู้อำนวยการยูนิเซฟ คยองซัน คิม เกี่ยวกับประสบการณ์และความประทับใจของเธอที่ใช้เวลาหนึ่งวันกับยูนิเซฟ ประเทศไทย

ในตอนท้ายของวัน ผู้อำนวยการยูนิเซฟและน้องปิ๊ง ได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องความท้าทายของการเป็นผู้นำผู้หญิง คุณคยองซัน คิม แบ่งปันเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเธอว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้สนใจประเด็นสิทธิเด็ก และเล่าถึงเส้นทางสู่วงการทำงานขององค์กรระหว่างประเทศ

“ฉันดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากการพูดคุยกับคุณคยองซัน คิม และเจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟ ฉันได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของพี่ ๆ   อะไรเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสนใจในงานที่ทำ และอะไรทำให้พวกเขามาถึงทุกวันนี้ได้ ฉันรู้สึกพร้อมที่จะเริ่มต้นสร้างเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อน ๆ คนอื่นเช่นกัน” ปิ๊งกล่าว

ในปี 2022 การประกวด Ambassador for a Day ได้เชิญชวนให้เด็กและเยาวชนมาลองเป็นฑูต 1 วันกับเอกอัครราชทูตหญิง 10 ท่าน และผู้แทนองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย 12 ท่าน และเปิดโอกาสให้เรียนรู้งานกับผู้นำหญิงในวันสตรีสากล รวมถึงนำเสนอวิสัยทัศน์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงานที่จะเกิดขึ้นขององค์กรต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม Ambassador for a Day:

Ambassador for a Day Contest 2022

ทำความรู้จักผู้ชนะ Ambassador for A Day 30 คน!