ยูนิเซฟและ SC Johnson ร่วมมือกันช่วยเหลือชุมชนที่เปราะบางในการรับมือกับโควิด-19

ส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มาก สิรภพ รักทองสุข
เด็กผู้ชายสองคนกำลังถือถุงมหัศจรรย์จากยูนิเซฟบรรจุ หนังสือ ของเล่น และสื่อการเรียนรู้
UNICEF Thailand/2021/Preechapanich
18 มกราคม 2022

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ตัวแทนจากยูนิเซฟและ SC Johnson ได้ลงพื้นที่ในชุมชนคลองเตย และได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อติดตามและฟังผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือเพื่อส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ตัวแทนจากยูนิเซฟและ SC Johnson ได้ลงพื้นที่ในชุมชนคลองเตย
UNICEF Thailand/2021/Sukhum Preechapanich
ตัวแทนจากยูนิเซฟและ SC Johnson ได้ลงพื้นที่ในชุมชนคลองเตย

“ด้วยการสนับสนุนจาก SC Johnson เราสามารถขยายความช่วยเหลือ และมั่นใจได้ว่า เด็กและครอบครัวเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดจะสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้” คุณคยองซัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าว ขณะลงพื้นที่กับคุณนูรินทรา ปราวาริโต ผู้อำนวยการ SC Johnson ประเทศไทย

คยองซัน คิม ผู้อำนวยการยูนิเซฟ ประเทศไทย ขณะลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย
UNICEF Thailand/2021/Preechapanich
คยองซัน คิม ผู้อำนวยการยูนิเซฟ ประเทศไทย ขณะลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย

ปัญหาการขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาลอย่างรุนแรงเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ในชุมชนคลองเตยทำให้ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล จึงมีการจัดให้วัดสะพานเป็นพื้นที่กักตัวเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเบื้องต้น อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ป่วยอีกหลายคนที่รอเตียงอยู่ที่บ้าน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อไปยังคนใกล้ชิดที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือชุมชนเดียวกัน

“กว่า 70% ของคนในชุมชนติดเชื้อโควิด” วันเพ็ญ อาสาสมัครชุมชนจากคลองเตยดีจังอธิบาย “ในชุมชนมีผู้ป่วยโควิด-19 หลายร้อยราย หนึ่งในนั้นเป็นลูกสาวคนเล็กของเพื่อนบ้านพี่ที่อาศัยอยู่ห่างไป 2-3 หลัง ลูกเขาต้องการยาลดไข้ พี่ก็เลยเป็นอาสาช่วยเหลือครอบครัวเขาโดยให้ยาและอาหารกับลูกเขา นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของพี่ในการช่วยเหลือคนในชุมชนของเรา”

วันเพ็ญ อาสาสมัครชุมชนจากคลองเตยดีจัง
UNICEF Thailand/2021/Preechapanich
วันเพ็ญ อาสาสมัครชุมชนจากคลองเตยดีจัง

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ยูนิเซฟส่งความช่วยเหลือเพื่อลดการแพร่ระบาดและบรรเทาผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ในชุมชนคลองเตย ทั้งการแจกจ่ายอุปกรณ์สุขอนามัยต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนรู้ รวมถึงนมยูเอชทีให้เด็ก ๆ นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และมีการระดมคนในชุมชนและอาสาสมัครเพื่อปกป้องเด็กและครอบครัวเปราะบางในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดอีกด้วย

เพื่อเป็นการปกป้องเด็กและครอบครัวในชุมชนคลองเตยจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ยูนิเซฟร่วมมือกับมูลนิธิโกมลคีมทอง (คลองเตยดีจัง) และ SC Johnson ในการจัดเตรียมวิธีการจัดการดูแลผู้ป่วย ประสานงานเพื่อจัดตั้งระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคโควิด-19 อย่างทันท่วงที ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว และประสานงานเพื่อส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลรัฐ บริการดังกล่าวได้เข้าถึงเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคโควิด-19 แล้วกว่า 550 ราย

นอกจากนี้ ยูนิเซฟ คลองเตยดีจัง และ SC Johnson ยังได้มอบ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 150 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล 150 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง 2,000 กล่อง ให้กับชุมชนคลองเตยเพื่อช่วยเหลือด้านการจัดการดูแลเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อและมีความเสี่ยง

คุณยายโสภี จากชุมชนคลองเตยเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเมื่อติดเชื้อโควิด-19 ว่า “ยายหายใจไม่ออก ยายต้องนอนรอที่บ้านไม่มีรถมารับ หากพวกเขาไม่เข้ามาช่วย ยายก็ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใคร คลองเตยดีจังให้ออกซิเจน ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นอีกหลายอย่างในช่วงเวลาที่ยายลำบาก "

ตัวแทนจากยูนิเซฟและ SC Johnson ได้ลงพื้นที่ในชุมชนคลองเตย
UNICEF Thailand/2021/Sukhum Preechapanich
ตัวแทนจากยูนิเซฟและ SC Johnson ได้ลงพื้นที่ในชุมชนคลองเตย

คลองเตยดีจังทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชนย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น โดยในแต่ละพื้นที่ อาสาสมัครมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านและช่วยจัดการผู้ที่ติดเชื้อและมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการตรวจคัดกรอง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 การให้คำปรึกษาวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งตัวไปโรงพยาบาล และการติดตามผล โดยมีประชากรในชุมชนกว่า 11,000 คนได้รับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกแล้ว

"บางวันต้องไปตรวจผู้ป่วยโควิด-19 จนดึก กว่าจะนอนก็ตี 3 พอ 9 โมงก็ต้องตื่นมาแล้วเพราะต้องเอาถังออกซิเจนไปให้ผู้ป่วยรายอื่นที่กำลังหายใจลำบาก" วันเพ็ญกล่าว “บางครั้งพี่ก็ช่วยอาบน้ำให้เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนในชุมชนของเรา”

เด็ก ๆ ในชุมชนคลองเตยได้รับถุงมหัศจรรย์บรรจุของเล่นจากยูนิเซฟที่สนับสนุนโดย SC Johnson
UNICEF Thailand/2021/Sukhum Preechapanich
เด็ก ๆ ในชุมชนคลองเตยได้รับถุงมหัศจรรย์บรรจุของเล่นจากยูนิเซฟที่สนับสนุนโดย SC Johnson

ยูนิเซฟด้วยการสนับสนุนจาก SC Johnson ยังได้จัดส่งถุงมหัศจรรย์ บรรจุหนังสือ ของเล่น และสื่อการเรียนรู้ ให้แก่เด็ก ๆ อายุต่ำกว่า 6 ปี กว่า 1,500 คน ในชุมชนคลองเตยซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละถุงจะมีคู่มือสำหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถดูแลเด็ก ๆ ให้เกิดการเรียนรู้ที่บ้านได้

“ในช่วงล็อกดาวน์ หลาน ๆ อยู่ในห้องทั้งวันและบางครั้งก็เล่นของเล่นเก่า ๆ อยู่หน้าห้อง” ละเมียม หนึ่งในสมาชิกชุมชนคลองเตยกล่าว “เมื่อหลานสาวได้รับถุงมหัศจรรย์ก็ดีใจใหญ่เรียกยายเสียงดัง ตื่นเต้นที่จะได้วาดรูประบายสี”

ละเมียมและหลานสาวณฐิตา
UNICEF Thailand/2021/Sukhum Preechapanich
ละเมียมและหลานสาวณฐิตา

"หนูชอบสมุดระบายสีที่สุดเลย" น้องณฐิตา หลานสาวของละเมียมกล่าว

นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุนจาก SC Johnson ยูนิเซฟสามารถจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวนทั้งหมด 90 เครื่องเพื่อแจกจ่ายให้กับศูนย์แยกกักตัวในชุมชนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปทุม นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดตาก อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ได้

ตัวแทนจากยูนิเซฟและ SC Johnson ยืนอยู่ข้างเครื่องผลิตออกซิเจน
UNICEF Thailand/2021/Sukhum Preechapanich
ด้วยการสนับสนุนจาก SC Johnson ยูนิเซฟสามารถจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวนทั้งหมด 90 เครื่องเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19

ติดตามข่าวสารจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ไม่พลาดทุกการอัปเดต สมัครรับข่าวสารทางอีเมลกับเรา

สมัครเลย