คุณต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในประเทศไทยอยู่ใช่หรือไม่?

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ขอเชิญชวนองค์กรภาคประชาสังคมลงทะเบียนแสดงความจำนงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่าน UN Partner Portal

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ผู้ชายในชุดสูทกำลังใช้โน้ตบุ๊กเปิดหน้าเว็บไซต์ UN Partner Portal
UN Partner Portal
24 สิงหาคม 2022