ความสุขแห่งการอ่าน

แคมเปญจากยูนิเซฟที่มุ่งมั่นสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก

สิรินยา วัฒนสุขชัย
เด็กหญิงกำลังเพลิดเพลินกับภาพสีสันสดใสในหนังสืออ่านนอกตำราที่ทางโรงเรียนจัดไว้หลังห้องเรียน
UNICEF Thailand/2022/Preechapanich
03 พฤศจิกายน 2022