COPE โควิด-19

ปลอดโรค และยิ้มเข้าไว้!

เด็กผู้หญิงใส่หน้ากากผ้า
UNICEF/UNI360177/Wilander

ไฮไลต์

ภารกิจของเราคือการทำให้คุณปลอดโรค และยิ้มแย้มผ่านช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปได้ หนังสือเล่มนี้มีทั้งทิป และวิธีการระวังตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-10 ปี คุณสามารถไปที่เว็บไซต์นี้เพื่อดาวน์โหลดหนังสือสำหรับเด็กเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ เล่มอื่น ๆ ได้

หน้าปกหนังสือ COPE โควิด-19
ผู้แต่ง
Martha Keswick, Mariko Jesse and Timothy Sim
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 6,00 MB) (PDF, 5,51 MB)