แหล่งเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลทุนสำหรับเด็กนักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครอง

สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

ด.ช.คอนสแตนติน และ ด.ญ.แม็กดาเลน่า กำลังเรียนผ่านห้องเรียนทางโทรทัศน์ของประเทศมาซิโดเนียทางตอนเหนือในช่วงโควิด-19
UNICEF/UNI314055/Nikolovski

ไฮไลต์

รายงานนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ทุนและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนสายสามัญระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษและปริญญาตรี โดยประกอบไปด้วยแหล่งการศึกษาออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเว็บยูทูป (Youtube) ที่ครอบคลุมทั้งบทเรียนและแบบฝึกหัดมากที่สุด 40 แหล่งข้อมูล ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลักสูตรฟรีและจ่ายเงิน รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาจากเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลทุนการศึกษามากที่สุด 35 เว็บไซต์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเว็บไซต์เพี่อหาข่าวทุนการศึกษา

A cover of scholarship and online learning sources for students and parents report
ผู้แต่ง
UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน