แหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับเยาวชน 2564

ในการพัฒนาทักษะ ค้นหางาน ฝึกงาน งานอาสาสมัคร และข้อมูลทุนการศึกษา

มือของวัยรุ่นกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่
Pixabay/Jane Snyder

ไฮไลต์

คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือและแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ตั้งแต่ 15–24 ปี หรือบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกเหนือจากการรวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งบทเรียนออนไลน์ต่าง ๆ แล้ว คู่มือฉบับนี้ยังได้รวบรวมเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหางานออนไลน์ สถานที่รับนักศึกษาฝึกงาน งานอาสาสมัคร แหล่งค้นหาทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนในประเทศไทยที่ขาดโอกาส รวมทั้งเว็บไซต์เพื่อการติดตามข่าวทุนการศึกษาอีกด้วย

หน้าปกเอกสาร แหล่งเรียนรู้ทักษะออนไลน์ แหล่งค้นหางานออนไลน์ สถานที่ฝึกงาน งานอาสาสมัคร และข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย
ผู้แต่ง
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด