เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ยิน

เสียงจากเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน

ภาพกราฟิกรูปเชิงเขายามค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวง เห็นเงาของเด็กชายและหญิงกำลังปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
UNICEF Thailand

ไฮไลต์

การเป็นเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ หรือเด็กที่ไม่มีสถานะตามกฎหมายของประเทศไทย เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเป็นขวากหนามกั้นเส้นทางความฝันของเด็ก มากไปกว่านั้นในตัวของเด็ก 1 คน ยังมีปัญหาความซ้ำซ้อนหลายปัญหาในตัวเอง ซึ่งเรียกได้ว่ามีความเปราะบางซ้ำความเปราะบาง เช่น เป็นเด็กเคลื่อนย้ายมาจากต่างประเทศ เป็นเด็กกำพร้า เด็กไร้รากเหง้า เด็กพิการ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเด็กกลุ่มดังกล่าวเหล่านี้ได้พยายามสื่อสารปัญหาและความต้องการของตนออกมาให้สังคมได้ยิน

หน้าปกหนังสือชื่อ เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ยิน เสียงจากกลุ่มเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และเด็กเคลื่อนย้ายในประเทศไทย เป็นภาพของเด็กชายที่แต่งชุดเด็กไร้รัฐกำลังแบกตะกร้าใบใหญ่ที่บรรจุอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไว้ข้างหลัง มีโลโก้ของสหภาพยุโรป terre des hommes SCPP และองค์การยูนิเซฟ อยู่ที่ด้านใต้ของภาพ
ผู้แต่ง
โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด