หนังสือนิทาน | ฮีโร่ของฉันคือเธอ

การเอาชนะไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็ก

ฮีโร่ของฉันคือเธอ - การเอาชนะไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็ก
UNICEF

ไฮไลต์

หนังสือเล่มนี้พัฒนาโดย กลุ่มที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings (IASC MHPSS RG)) คณะทำงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และระดับประเทศจากสมาชิกของ IASC MHPSS RG ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และเด็กๆ จาก 104 ประเทศ

การสำรวจข้อมูลครอบคลุมภาษาอารบิก อังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส และสเปน เพื่อประเมินความต้องการด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมของเด็ก ในช่วงสถานการณ์การระบิดของเชื้อโควิด-19 ผลการสำรวจนำมาพัฒนากรอบแนวคิดและประเด็นการสื่อสารเรื่องราว

ผู้แต่ง
Inter-Agency Standing Committee (IASC)
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด