รายงาน บทเรียนในทุกๆ วัน - #ยุติความรุนแรง ในโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

แม้ว่าความรุนแรงต่อเด็กจะถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่มันคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะที่โรงเรียน หรือที่ใดก็ตาม

เด็กชายกำลังนั่งอยู่ที่ริมรั้ว
UNICEF/UNI177485/Heger

ไฮไลต์

แม้ว่าความรุนแรงต่อเด็กจะถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่มันคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะที่โรงเรียน หรือที่ใดก็ตาม และการยุติความรุนแรงก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และจริงๆ แล้ว โรงเรียนอาจจะเป็นสถานที่หนึ่งที่เรามีพลังในการที่จะ #ยุติความรุนแรง ได้อย่างแท้จริง

โรงเรียนเป็นสภาพแวดล้อมที่ได้รับการเฝ้าระวัง ที่ซึ่งนักเรียนและผู้ใหญ่ทั้งหลายมาอยู่รวมกันด้วยวัตถุประสงค์เดียว คือ การเรียนการสอน ในสภาพแวดล้อมที่มีกฎเกณฑ์แน่ชัดเช่นนี้ เราสามารถที่จะยุติความรุนแรงได้ และเราต้องทำให้สำเร็จ

ตัวการศึกษาเองสามารถมีบทบาทที่สำคัญ เพราะการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพฤติกรรมต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความรุนแรงได้ การศึกษาช่วยให้เด็กและวัยรุ่นได้หันกลับไปมองตนเองอย่างพินิจพิเคราะห์ และช่วยให้คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความแน่นแฟ้นในสังคม ความเท่าเทียมกันทางเพศ และสันติภาพ

ทั่วโลกมีความพยายามที่จะ #ยุติความรุนแรง ทั้งในและรอบๆ โรงเรียน ในโรงเรียนบางแห่ง คำตอบอาจอยู่ที่การลงทุนในการเฝ้าระวังและจัดระเบียบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การมีห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัย เส้นทางการเดินทางไปยังโรงเรียนที่ปลอดภัย ในขณะที่โรงเรียนบางแห่ง อาจจะเน้นไปที่การอบรมทักษะของคุณครู และการให้พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้

รายงาน #ยุติความรุนแรง ในโรงเรียน - บทเรียนในทุกๆ วัน

Author

UNICEF

วันที่ตีพิมพ์

ภาษา

อังกฤษ

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 3,98 MB)

รู้จักกับยูนิเซฟให้มากกว่านี้