รายงานการประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

9 มิถุนายน 2562

คุณพ่อและคุณแม่กำลังอุ้มลูกสาววัย 3 เดือนอยู่
UNICEF Thailand/2019/Thuentap

ไฮไลต์

รายงานการประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับนี้ให้ข้อมูลการประเมินผลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั้งในด้านผลกระทบ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการประเมินและคำแนะนำในรายงานฉบับนี้ จะช่วยสนับสนุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ปรับปรุงประสิทธิผลของการดำเนินการ และช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำขึ้น

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายระดับชาติที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมที่จะช่วยให้เด็กในครัวเรือนที่ยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน ได้มีสวัสดิการสนับสนุนพวกเขา

รายงานการประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ Economic Policy Research Institute (EPRI)
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด