รวมแหล่งข้อมูลสำหรับเรียนรู้ และตำแหน่งงาน สำหรับเยาวชน

เพิ่มทักษะให้กับตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

A boy joins an online learning session at his home
UNICEF/UNI319559/Ruiying

ไฮไลต์

รายงานนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่รวบรวมหลักสูตรเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านต่าง ๆ และข้อมูลของงานออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ทั้งงานเต็มเวลา งานนอกเวลา งานอิสระ ฝึกงาน และงานอาสาสมัคร และข้อมูลการศึกษาให้แก่เยาวชนอายุตั้งแต่ 15-29 ปี

วิธีหาข้อมูลใช้วิธีการค้นหาใน Google ด้วยคำสำคัญ (Keyword) ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการตรวจสอบเว็บไซต์จำนวน 100 เว็บไซต์ในแต่ละหมวดหมู่แล้วเลือกเว็บไซต์โดยใช้หลักเกณฑ์ว่าเว็บไซต์เหล่านั้น มีข้อมูลที่ทันสมัย และมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับแต่ละหมวดหมู่เยอะที่สุด โดยรายงานที่จะแยกข้อมูลเป็น 3 หมวดหมู คือ คอร์สเรียนออนไลน์ แหล่งหางานออนไลน์ และ ข้อมูลทุนการศึกษา

ปกรายงาน รวมแหล่งข้อมูลสำหรับเรียนรู้ และตำแหน่งงาน สำหรับเยาวชน
ผู้แต่ง
UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด