พันธกิจประเทศไทย: ฟื้นฟูการศึกษา ปีการศึกษา 2564

อนาคตของนักเรียนทั้งรุ่นกำลังอยู่ในความเสี่ยง ถึงเวลาลงมือทำแล้ว

เด็กนักเรียนกำลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียน
WS_photos/Shutterstock.com

ไฮไลต์

เพียงแค่เปิดโรงเรียนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายนั้นอาจยังไม่พอ นักเรียนควรจะต้องได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวและตามบทเรียนได้ทัน เราต้องช่วยโรงเรียนในการเตรียมให้การสนับสนุนและรับมือกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อนาคตของนักเรียนทั้งรุ่นกำลังอยู่ในความเสี่ยง ถึงเวลาลงมือทำแล้ว

หน้าปกรายงาน "พันธกิจประเทศไทย: ฟื้นฟูการศึกษา ปีการศึกษา 2564"
ผู้แต่ง
UNESCO, The World Bank, and UNICEF
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย, อังกฤษ

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด