บริการสำหรับเด็กพิการในประเทศไทย

สถานการณ์ ความท้าทาย และแนวทางข้างหน้า

ภาพการ์ตูนของคนสามคน ประกอบไปด้วยเด็กที่ใช้ขาเทียม เด็กที่นั่งรถเข็น และผู้ใหญ่ที่ใช้ไม้เท้าค้ำยัน ทุกคนสวมเสื้อสีเหลืองส้ม กำลังทำโบกไม้โบกมือ
UNICEF Thailand

ไฮไลต์

รายงานฉบับนี้นำเสนอการวิเคราะห์ที่พยายามระบุและทบทวนช่องว่างของการบริการทางสังคมสำหรับเด็กพิการในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบริการทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความพิการ

รายงานฉบับนี้ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา รายงานฉบับนี้ยังประกอบด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการคมนาคมขนส่ง การศึกษา และการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนการให้บริการผู้ช่วยส่วนตัว

ภาพหน้าปกรายงานฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อ Services for Children with Disabilities in Thailand: Situation, Challenges, and Ways Forward ด้านบนซ้ายของหน้าปกมีโลโก้ TDRT ส่วนด้านบนขวาเป็นโลโก้ยูนิเซฟ พื้นหลังของหน้าปกมีการออกแบบเป็นลูกคลื่นสีฟ้า มีภาพการ์ตูนของคนสามคน ประกอบไปด้วยเด็กที่ใช้ขาเทียม เด็กที่นั่งรถเข็น และผู้ใหญ่ที่ใช้ไม้เท้าค้ำยัน ทุกคนสวมเสื้อสีเหลืองส้ม กำลังทำโบกไม้โบกมือ
ผู้แต่ง
Thailand Development Research Institute (TDRI) and UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด