ทักษะสีเขียวและงานสีเขียวสำหรับเยาวชนในประเทศไทย

คู่มือข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนด้วยความสามารถและเครื่องมือที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเศรษฐกิจสีเขียว

อาสาสมัคร I Am UNICEF กำลังร่วมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนในกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม
UNICEF Thailand/2023/Preechapanich

ไฮไลต์

คู่มือนี้เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าสำหรับเยาวชนในประเทศไทยที่ให้ข้อมูลแก่พวกเขาเกี่ยวกับความเข้าใจในภูมิทัศน์ปัจจุบันของการฝึกทักษะสีเขียวและงานสีเขียว คู่มือนี้มุ่งหวังที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนด้วยความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุนการพัฒนาตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศผ่านข้อมูลที่ได้ปรับให้เหมาะสมแล้ว

หน้าปกเอกสาร มีข้อความว่า "ทักษะสีเขียวและงานสีเขียวสำหรับเยาวชนในประเทศไทย" เป็นตัวอักษรสีขาวในกรอบสีฟ้า ด้านใต้มีข้อความว่า "คู่มือข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนด้วยความสามารถและเครื่องมือที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเศรษฐกิจสีเขียว" เป็นตัวอักษรสีขาวในกรอบสีส้ม ภาพประกอบหน้าปกเป็นรูปมือของคนหลายๆ คน กำลังสัมผัสกับกิ่งไม้ใหญ่ มีโลโก้ยูนิเซฟสีขาวในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าอยู่ตรงมุมบนด้านขวา
ผู้แต่ง
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด