คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน

ดูแลตัวเอง เด็ก ๆ และครอบครัว อย่างไรให้ปลอดภัย เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน

คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน
UNICEF Thailand/2021/Laksanawisit

ไฮไลต์

คู่มือเล่มนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 และต้องแยกกักตัวเองอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อให้หายดี และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังคนอื่น ๆ ในครอบครัว สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ คือการป้องกันตัวเอง เด็ก ๆ และคนในครอบครัวอย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ชุมชน หรือในพื้นที่จำกัด

Home Isolation Guidebook
ผู้แต่ง
UNICEF
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย, เขมร

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 1,73 MB) (PDF, 1,74 MB) (PDF, 1,96 MB)