คู่มือเยาวชน

ออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

เด็กสาวสวมหูฟังอยู่ กำลังใช้คอมพิวเตอร์
UNICEF/UNI304636/Ma

ไฮไลต์

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในทุก ๆ ด้าน เมื่อโรงเรียนปิดประกอบกับการเก็บตัวอยู่บ้านในช่วงมาตรการล็อกดาวน์ วัยรุ่นจึงเก็บตัวอยู่กับบ้านและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการออนไลน์ซึ่งกลายเป็นกิจกรรมที่จำเป็นทางสังคมไปเสียแล้ว การได้มีโอกาสออนไลน์ยาวนานขึ้นอาจเป็นสิ่งดี ทว่าความเสี่ยงที่มากับโอกาสนี้ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ปกคู่มือเยาวชน ออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภียในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
ผู้แต่ง
UNICEF
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 1,86 MB) (PDF, 511,84 KB)