คำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้พัฒนาเนื้อหาออนไลน์

การทำให้เด็กปลอดภัยในโลกออนไลน์ระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เด็กสาวกำลังถ่ายเซลฟี่ด้วยสมาร์ทโฟน
UNICEF/UN014971/Estey

ไฮไลต์

การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงไปทั่วโลก ความพยายามที่จะจำกัดวงของไวรัสโคโรนาจึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่การที่เด็กต้องอยู่กับบ้าน อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในมิติอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หนึ่งในสามของประชากรโลกต้องอยู่กับการปิดเมืองหรือปิดประเทศ การปิดโรงเรียนทำให้เด็ก ๆ มากกว่า 1.5 พันล้านคนได้รับผลกระทบ การจำกัดการเคลื่อนย้าย การขาดรายได้ การแยกตัวอยู่ลำพัง ความแออัดยัดเยียดส่งผลให้ความกังวลและความเครียดเพิ่มระดับสูงขึ้น และทำให้เด็ก ๆ เสี่ยงที่จะถูกทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศที่บ้านมากขึ้น โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่ครอบครัวมีการใช้ความรุนแรงหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว นอกจากนี้ชุมชนออนไลน์ที่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้ การช่วยเหลือสนับสนุน และการเล่นของเด็ก ๆ ยังสามารถกลายเป็นแหล่งที่ทำให้เด็กถูกกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ มีพฤติกรรมเสี่ยงในโลกออนไลน์ และถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศได้เช่นกัน
 

คำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้พัฒนาเนื้อหาออนไลน์
ผู้แต่ง
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 2,21 MB) (PDF, 2,30 MB)