ข้อปฏิบัติที่สำคัญที่สุด

ข้อควรปฏิบัติที่สำคัญที่สุด 20 ข้อสำหรับผู้ใหญ่เมื่อต้องการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ต้องมีการเดินทางและพักค้างคืนของเด็กและเยาวชน

ภาพถ่ายหมู่ของเยาวชนสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟในห้องประชุมขนาดใหญ่
UNICEF Thailand

ไฮไลต์

เอกสารนี้จัดทำโดย Claire O'Kane และทีมงานยูนิเซฟ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลจากเยาวชน เอกสารข้อควรปฏิบัติที่สำคัญที่สุด 20 ข้อนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใหญ่ที่ต้องการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ต้องมีการเดินทางและพักค้างคืนของเด็กและเยาวชนอายุ 10-24 ปี และยังมีข้อควรปฏิบัติที่สำคัญที่สุด 10 ข้อ สำหรับเด็กและเยาวชนด้วย

เอกสารนี้จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามแนวทางการดำเนินงานขององค์การยูนิเซฟด้านการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นและความเป็นพลเมือง หรือ Engaged and Heard! และเป็นเอกสารประกอบสำหรับเอกสารชุด Tip Sheet ขององค์การยูนิเซฟ

ภาพหน้าปกเอกสาร ข้อควรปฏิบัติที่สำคัญที่สุด 20 ข้อสำหรับผู้ใหญ่เมื่อต้องการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ต้องมีการเดินทางและพักค้างคืนของเด็กและเยาวชน
ผู้แต่ง
Claire O'Kane และทีมงานยูนิเซฟ
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด