การสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในกระบวนการตัดสินใจ

หลักสูตรต่อยอดจากเอกสารแนวทางการดำเนินงานของยูนิเซฟว่าด้วยการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นและความเป็นพลเมือง Engaged and Heard!

Adolescent-themed cartoon characters
UNICEF EAPRO

ไฮไลต์

ภายใต้ความร่วมมือกับ Aflatoun International สถาบันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิเด็กและการพัฒนา (IICRD) ยูนิเซฟ ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มเยาวชน ยูนิเซฟ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้ร่วมกันพัฒนาชุดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างความหมายของวัยรุ่นในกระบวนการตัดสินใจขึ้นมา โดยโมดูลต่าง ๆ ใช้หลักเกณฑ์สำหรับการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น Engaged and Heard ของยูนิเซฟ ซึ่งมุ่งหวังที่จะให้เนื้อหาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่มีบริบทให้แก่เยาวชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อมารวมตัวกันและสร้างความเข้าใจร่วมกันและแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นภายในระบบของภาครัฐ หลักสูตรนี้ได้รับการปรับให้เข้ากับบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีแหล่งข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อร่วมกันจัดการกับความท้าทายจริง ๆ ในชุมชนของพวกเขา สร้างความร่วมมือระหว่างคนแต่ละช่วงวัย และเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีความหมายของเหล่าวัยรุ่น

หน้าปกคู่มือการอบรม การสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในกระบวนการตัดสินใจในบริบทเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ผู้แต่ง
UNICEF East Asia and the Pacific
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด