ออสเตรเลียบริจาควัคซีนไฟเซอร์กว่า 450,000 โดสเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนในประเทศไทย

13 กันยายน 2022
ตัวแทนจากสถานทูตออสเตรเลียในประเทศไทยและยูนิเซฟส่งมอบวัคซีน 450,000 โดสให้กรมควบคุมโรค
UNICEF Thailand/2022/Sukhum Preechapanich
คุณเดวิด บรอน เลขานุการเอก ฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และ คุณเซเวอรีน เลโอนาร์ดี รองผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ร่วมกันส่งมอบวัคซีนให้แก่ตัวแทนจากกรมควบคุมโรค

รุงเทพ, 13 กันยายน 2565 – รัฐบาลออสเตรเลียร่วมกับองค์การยูนิเซฟบริจาควัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอนเทคจำนวน 452,790 โดส เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการฉีดวัคซีนและการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

การส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนจากออสเตรเลียในการช่วยเหลือรัฐบาลไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นการตอกย้ำความร่วมมือที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจกจ่ายวัคซีนให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่สุดในประเทศไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2565 ประเทศไทยมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมกว่า 2.4 ล้านคน ซึ่งทำให้การฉีดวัคซีนยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรับมือกับการแพร่ระบาด

พิธีส่งมอบวัคซีนครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยมีนายเดวิด บรอน เลขานุการเอก ฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย, นางเซอเวอรีน ลีโอนาร์ดิ รองผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมงาน ซึ่งได้ร่วมแสดงมุ่งมั่นของทั้งสามฝ่ายในการร่วมมือกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 และการฟื้นฟูประเทศไทยจากวิกฤตครั้งนี้

การบริจาควัคซีนครั้งนี้ยังถือเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของออสเตรเลียในการช่วยเหลือประเทศไทยรับมือกับโรคโควิด-19 โดยออสเตรเลียได้บริจาควัคซีนและให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ประเทศไทยรวมมูลค่า 2.8 ล้านเหรียญออสเตรเลียผ่านโครงการ Vaccine Access and Health Security Initiative

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ยูนิเซฟได้สนับสนุนรัฐบาลไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดส่งอุปกรณ์ป้องกันโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนรู้จำนวนหลายล้านชิ้นให้แก่เด็กและครอบครัวและประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่น นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนรัฐบาลและองค์กรพัฒนา เอกชนจัดตั้งระบบรับมือกับโควิด-19 ในชุมชน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กและครอบครัวได้เข้าถึงหน่วยบริการสุขภาพ การคุ้มครองเด็ก ตลอดจนความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

ณัฐฐา กีนะพันธ์
Communication Officer
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
อีเมล: nkeenapan@unicef.org
สิรินยา วัฒนสุขชัย
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

ข้อมูลทั่วไปกรุณาติดต่อ thailandao@unicef.org

ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ