ยูนิเซฟ และ สธ. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน

11 มิถุนายน 2019
ภาพถ่ายหมู่ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟและกระทรวงสาธารณสุข
UNICEF Thailand/2019/Preechapanich
จากภาพ (ซ้ายไปขวา) 1. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2. นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 4. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 5. นายฟายาซ คิง รองผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ 6. นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 7. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 8. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 9. นายฮวน แซนทานเดอร์ รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2562 - วันนี้ นายฟายาซ คิง รองผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างยูนิเซฟและกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้เข้าถึงบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยทั้งสองหน่วยงานได้หารือถึงแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อป้องกันเด็ก ๆ จากการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเน้นไปที่เด็กข้ามชาติและเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน

การพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรณรงค์โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารและให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก ที่ทางกรมอนามัยและยูนิเซฟได้ร่วมมือกันและเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา พร้อมกับได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในการเผยแพร่ข้อมูลแก่พ่อแม่และผู้ปกครอง นอกจากนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขและยูนิเซฟยังเห็นพ้องต้องกันที่จะกระชับความสัมพันธ์กับภาคเอกชนเพื่อนำเอาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและบริการได้มากขึ้นโดยผ่านช่องทางดิจิทัล

ยูนิเซฟได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการฐานข้อมูล และกระบวนการให้ความช่วยเหลือติดตามเด็กและครอบครัวที่เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย ถูกทอดทิ้ง และถูกแสวงประโยชน์

 

นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังได้พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคของเด็กข้ามชาติในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข และความจำเป็นในการส่งเสริมนโยบายและระบบที่เอื้อให้เด็กทุกคนในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเด็กข้ามชาติ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพผ่านระบบประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ ระหว่างการเยือนประเทศไทย 7 วัน นายฟายาซยังได้เดินทางไปพบกับเด็ก ๆ และครอบครัวแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับฟังโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขสำหรับเด็ก ๆ ข้ามชาติในประเทศไทยอีกด้วย

  ที่อยู่ติดต่อสื่อ

  ณัฐฐา กีนะพันธ์
  Communication Officer
  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
  โทร: 086-616-7555
  อีเมล: nkeenapan@unicef.org

  เกี่ยวกับยูนิเซฟ

  ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

  ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ