ยูนิเซฟ และสธ. เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ “9 ย่างเพื่อสร้างลูก”

เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

15 มกราคม 2019
Early Moments Matter on Mobile brochure
UNICEF Thailand

กรุงเทพฯ 11 มกราคม 2562 - องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จับมือ กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ช่องทางสื่อสารข้อมูลแบบโต้ตอบผ่าน Facebook Messenger เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่จะช่วยให้ข้อมูลและความรู้ด้านการเลี้ยงลูกเด็กแก่พ่อแม่เป็นประจำทุกวัน เพื่อส่งเสริมการสร้างพัฒนาการที่สมวัยแก่เด็ก

โดยภายในงานมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และนายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นายฮิวจ์ เดลานีย์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษายูนิเซฟประเทศไทย แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และนางสาวอิมาน โมโรโอกะ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ยูนิเซฟประเทศไทย เข้าร่วมงาน ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

ณัฐฐา กีนะพันธ์
Communication Officer
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
อีเมล: nkeenapan@unicef.org

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ