ยูนิเซฟ จับมือ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เปิดตัวแคมเปญ เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read

เพิ่มพูนทักษะการอ่าน พร้อมสานสัมพันธ์ในครอบครัว

09 กันยายน 2019
ภาพหมู่ของแขกวีไอพีที่มาร่วมงานเปิดตัวโครงการเด็กทุกคนอ่านได้ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
UNICEF Thailand/2019/Preechapanich
จากซ้ายไปขวา: คุณนิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF, นางสาวดอน กอสลิ่ง หัวหน้าฝ่ายระดมทุน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, มร.โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ท่านอานันท์ ปันยารชุด ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, มร.สเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด, คุณภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, คุณเจริญศรี โอสถานุเคราะห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ ท็อปส์ มาร์เก็ต บริษัท เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด จำกัด

กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2562: องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์  เปิดตัวแคมเปญเด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสืออันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้และต่อยอดสู่ทักษะในด้านต่าง ๆ พร้อมเดินหน้าโครงการ ‘ห้องสมุดเคลื่อนที่’ ที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหนังสือเด็กในบ้านและการขาดทักษะด้านภาษาและการอ่านเขียนของเด็กในครอบครัวที่ยากจนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และร่วมสนับสนุนกิจกรรม อ่านสัปดาห์ละเล่ม (A Book A Week) ในโรงเรียนนำร่อง ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมเชิญ นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF มาร่วมเผยถึงความรักในการอ่านและพูดคุยกับสองนักเรียนในโครงการ รวมกับคุณครูบรรณารักษ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีนโยบายในการยกระดับการศึกษาของเด็กไทยให้มีความเท่าเทียม ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลจำกัด ได้ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรมระดมทุนนำเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินที่ลูกค้าร่วมบริจาคให้กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย รวมกว่า 37 ล้านบาท พร้อมส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 5 คัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของเด็ก ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาได้อ่านและเข้าถึงหนังสือที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงทางการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เซ็นทรัล  ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ จึงได้ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดโครงการ “เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read” เพื่อเชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมทางการอ่านให้เด็กไทยทุกคน โดยการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านบริการ CenPay ณ จุดแคชเชียร์ และ กล่องบริจาค ที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์  มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2565”

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “การอ่านมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทางการรับรู้ของเด็กได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในอนาคต การอ่านช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ในสมองและพัฒนาทักษะการสื่อสาร ต่อยอดสู่การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และยังช่วยให้เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้น หนังสือเล่มแรก ๆ ที่สนุกสนานและดึงดูดใจเด็ก ๆ จะมีส่วนสำคัญให้พวกเขามีนิสัยรักการอ่านเมื่อเติบโตขึ้น ยิ่งพวกเขาได้อ่านหนังสือมาก ทักษะการอ่านก็จะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย”

“การอ่านทำให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญามากขึ้นและยังช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่” นายโธมัสกล่าวพร้อมเสริมว่า “เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read เป็นโครงการที่ยูนิเซฟได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อเข้าถึงเด็กและโรงเรียนด้วยกิจกรรมการอ่านอันพัฒนาไปสู่นิสัยรักการอ่าน เราตั้งใจที่จะจัดหาหนังสือเด็กที่เหมาะสมตามช่วงอายุ หนังสือที่มีสาระน่าสนใจ รวมทั้งเอกสารการอ่านให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีหนังสือไม่กี่เล่มหรือไม่มีหนังสือเลย โครงการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการจัดอบรมแก่ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และครอบครัว เพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กได้ดียิ่งขึ้น ยูนิเซฟต้องการที่จะให้การอ่านนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในประเทศไทย”

ภายในงาน นิชคุณ หรเวชกุล นักร้องชื่อดังในฐานะ Friend of UNICEF ได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนห่างไกล และร่วมรณรงค์การสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กรุ่นใหม่ “การที่พ่อแม่ได้อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังหรืออ่านไปพร้อมกับลูกตั้งแต่พวกเขายังเล็ก ๆ นั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีค่ามากนะครับ” นิชคุณ Friend of UNICEF เผย “ถึงแม้ในปัจจุบัน พ่อแม่จะยุ่งมากแค่ไหน แต่ผมอยากให้ลองหาเวลาอย่างน้อย 15 นาทีต่อวันอ่านหนังสือไปพร้อม ๆ กับลูกให้ได้ เพราะการอ่านหนังสือกับลูก จะช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก ๆ อีกทั้งยังสร้างสายใยแห่งความผูกพันในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”

แคมเปญ เด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read เปิดตัวพร้อมกับร่วมส่งเสริมกิจกรรม อ่านสัปดาห์ละเล่ม หรือ A Book A Week โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยทั่วประเทศรักการอ่านหนังสือและฝึกทักษะทางสังคมจากการร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย ขณะที่โรงเรียนที่ร่วมโครงการก็ได้ออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความสนุกสนานและท้าทายเพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้นำสื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กมาประยุกต์ใช้ โดยให้เด็ก ๆ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากหนังสือที่อ่านพร้อมรูปถ่ายคู่กับหนังสือเล่มโปรดแล้วแชร์ผ่านแฮชแท็ก #อ่านสัปดาห์ละเล่ม ประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ เพียงติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.unicef.or.th/abookaweek ที่ได้รวบรวมเอาเคล็ดลับการอ่านที่มีประโยชน์และรายการหนังสือแนะนำที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงอายุ

นอกจากนี้ โครงการเด็กทุกคนอ่านได้ ยังได้เตรียมสนับสนุนการจัดสร้างมุมอ่าน (Reading corner) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเริ่มที่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับการอบรมครูและผู้ดูแลเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ขณะที่โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่” จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และเจ้าหน้าการศึกษาส่วนท้องถิ่นให้เกิดความต่อเนื่องพร้อมขยายการเข้าถึงเด็กให้มากขึ้น โดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่บริการสื่อจะบรรทุกหนังสือ และเอกสารการอ่าน เดินทางไปยังโรงเรียนระดับอนุบาล และโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กตามถิ่นทุรกันดารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเลยจำนวน 147 แห่ง ซึ่งจำนวนมากเป็นเด็กชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ที่ไม่ได้เข้าโรงเรียน โดยคาดหวังที่จะให้เด็กราว 15,000 คน ได้เข้าถึงสื่อการอ่าน

ผลสำรวจด้านการอ่านโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2561 ระบุว่า เด็กไทยที่อายุน้อยกว่า 6 ปี ใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 42 นาที เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อ 5 ปีก่อน (2556) ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34 นาที นอกจากนี้ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยการสนับสนุนของยูนิเซฟในปี 2558-2559 พบว่า มีเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีถึง 6 ใน 10 คน มีหนังสือเด็กอยู่ที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม ส่วนเด็กที่มีหนังสือเด็กอยู่บ้านมากกว่า 10 เล่มนั้น ก็มีเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่ายิ่งเด็กมาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ก็ยิ่งเข้าถึงหนังสือได้น้อยลงและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ

แคมเปญ Every Child Can Read - เด็กทุกคนอ่านได้ มุ่งที่จะระดมทุนจำนวน 17 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กและยกระดับพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กไทยในอีกสามปีข้างหน้านี้ ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนแคมเปญ Every Child Can Read ได้ ผ่านบริการ CenPay ณ จุดแคชเชียร์ และ กล่องบริจาค ที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ , ท็อปส์ มาร์เก็ต , ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2565” ร่วมแคมเปญ Every Child Can Read ได้แล้ววันนี้ ผ่านกิจกรรม #อ่านสัปดาห์ละเล่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.unicef.or.th/abookaweek

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

วรวุฒิ ชูมณี
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
โทร: 093-442-8289
อีเมล: wchumanee@unicef.org
ปาริฉัตร แสงแก้ว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท็อปส์
โทร: 081-646-3639

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ