ยูนิเซฟเรียกร้องประเทศไทยลงทุนเพิ่มในการพัฒนาเยาวชน

22 ตุลาคม 2018
Ms. Henrietta Fore, UNICEF Executive Director interacted with young people as part of the UNICEF’s global initiative, Generation Unlimited forum at King Mongkut’s University of Technology
UNICEF Thailand

กรุงเทพฯ 22 ตุลาคม 2561 – นางเฮนเรียตตา เอช. โฟร์ ผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ สรุปการเยือนประเทศไทยพร้อมเรียกร้องให้ประเทศไทยเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาเยาวชนอย่างเร่งด่วน ระหว่างการเยือนประเทศไทย นางโฟร์ยังได้เข้าร่วมเวที เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม (Generation Unlimited) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ทั่วประเทศมารวมตัวกันในเวทีประชุมสามวันเพื่อออกแบบแนวทางแก้ปัญหาอันจะยกระดับการเรียนรู้และการพัฒนาเยาวชน

นางโฟร์กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญเช่นกันว่า จะสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มประชากรเยาวชนของประเทศให้ดีที่สุดอย่างไร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มการลงทุนในเด็กและเยาวชน เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0”

จากสถิติแรงงานปี 2560 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประมาณร้อยละ 15 ของเยาวชนช่วงอายุ 15-24 ปี (ประมาณ 1.3 ล้านคน) ในประเทศไทย ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใดๆ โดยสองในสามของเยาวชนเหล่านี้คือเยาวชนหญิง หากไม่มีการลงทุนอย่างเร่งด่วนในภาคการศึกษาหรือการอบรมทักษะ ประชากรนับล้านจะไม่ได้รับการเตรียมพร้อมและกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือในอนาคต อันเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าและเสถียรภาพของประเทศไทย

นางโฟร์ยังได้พบปะผู้นำภาคธุรกิจชั้นนำหลากหลาย พร้อมกล่าวต่อไปว่า “ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการช่วยออกแบบแนวทางเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ และภาคเอกชนเองก็ควรเริ่มลงทุนในการส่งเสริมการศึกษาและสร้างเสริมศักยภาพของเยาวชน เพื่อช่วยให้พวกเขากลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ซึ่งยูนิเซฟยินดีที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการร่วมกันหาแนวทางในการเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป”

และเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นางโฟร์ได้เข้าเฝ้าและทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด (Life-Time Achievement Award) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาส โดยได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าว ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตเมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในระหว่างการมาเยือน นางโฟร์และนายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ยังได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเรื่องการมอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พวกเขาในการสร้างอนาคตที่ดีสำหรับตนเองและประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องที่จะเสริมพลังความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้น

นางโฟร์กล่าวถึงการเข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า “ดิฉันยินดีอย่างมากที่ได้ทราบว่ายูนิเซฟและรัฐบาลไทยต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของความจำเป็นในการลงทุนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น การลงทุนในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเด็กปฐมวัย การศึกษาและทักษะ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนนับล้าน ๆ คนในประเทศไทยสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้ก้าวหน้า เลื่อนฐานะเป็นประเทศรายได้สูงต่อไป”

ในวันสุดท้ายของการมาเยือนประเทศไทย นางโฟร์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมงานงาน “Art for the Future” ซึ่งประกอบไปด้วยสตรีทอาร์ต งานจิตกรรม และกราฟฟิตี้ เพื่อเด็ก ๆ บนถนนเจริญกรุง ซึ่งศิลปินหนุ่มสาวจำนวน 16 คนได้มาร่วมกันเรียกร้องให้ประชาชนไทยมาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยงานศิลปะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานครบรอบ 70 ปี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นอกจากนี้ ภายในงานนางโฟร์ได้พูดคุยกับตัวแทนเยาวชนจากโครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ เพื่อรับฟังเสียงและรวบรวมความคิดเห็นจากเยาวชน ผ่านการส่งโพลสำรวจออนไลน์และกิจกรรมภาคสนามต่าง ๆ

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

ณัฐฐา กีนะพันธ์

Communication Officer

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

โทร: +66 86 616 7555

คงเดช กี่สุขพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศ (ดิจิทัล)

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

โทร: +66 82 077 2233

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ

รู้จักกับยูนิเซฟให้มากกว่านี้