ยูนิเซฟทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

18 ตุลาคม 2018
รางวัลความสำเร็จสูงสุดที่ยูนิเซฟทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
UNICEF Thailand/2016/Kongdej
รางวัลความสำเร็จสูงสุดที่ยูนิเซฟทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ นางเฮนเรียตตา โฟร์ เป็นผู้เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าว ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561

กรุงเทพฯ - 18 ตุลาคม 2561 - องค์การยูนิเซฟได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด (Life-Time Achievement Award) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาส เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเฮนเรียตตา เอช. โฟร์ ผู้อำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าว ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

นางโฟร์กล่าวว่า “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดนี้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใฝ่พระทัยในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระวิริยะอุตสาหะที่พระองค์ทรงมีมาโดยตลอดในโครงการต่าง ๆ เช่น การขจัดโรคขาดสารไอโอดีน การส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็ก การส่งเสริมการรู้หนังสือและการศึกษา ได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้ามากมายในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิและองค์กรการกุศลมากมายไว้ในพระราชูปถัมภ์ ทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนามนุษย์ในหลากหลายสาขา เช่น ด้านโภชนาการ ด้านสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรน้ำ และการเกษตร  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้แก่นักเรียน  ทรงสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทรงส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก รวมทั้งทรงช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถเรียนรู้และช่วยเหลือตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อปี 2526 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสในการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่เคยผ่านการฝึกอบรมครูมาก่อน และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสอนที่มีประสิทธิผล  พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยและไร้สัญชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้นำในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนมาตั้งแต่ปี 2533  ผนวกกับความพยายามขององค์การยูนิเซฟในการผลักดันให้เกิดการเสริมไอโอดีนในเกลือบริโภคในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ อัตราการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนในนักเรียนระดับประถมศึกษาจึงอยู่ที่ระดับไม่เกินร้อยละ 5 มาโดยตลอด

ทั้งนี้ นางโฟร์เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคมนี้ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และยังมีแผนเข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ผู้นำภาคธุรกิจ ตลอดจนเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยต่อไป

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

คงเดช กี่สุขพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศ (ดิจิทัล)
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
โทร: 082-077-2233
อีเมล: kkeesukpan@unicef.org
ณัฐฐา กีนะพันธ์
Communication Officer
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
อีเมล: nkeenapan@unicef.org

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ